Jakub 1:1–27

1  Jakub+, otrok+ Boha a Pána Ježiša Krista, dvanástim rozptýleným+ kmeňom+: Pozdravy!  Považujte to len za radosť, moji bratia, keď sa stretávate s rôznymi skúškami,+  lebo istotne viete, že tá vyskúšaná akosť vašej viery spôsobuje vytrvalosť.+  Ale nech vytrvalosť dokončí svoje dielo, aby ste boli úplní+ a zdraví v každom ohľade a [aby] vám nič nechýbalo.+  Ak teda niekomu z vás chýba múdrosť+, nech stále žiada Boha,+ lebo dáva všetkým štedro a bez výčitiek;+ a bude mu daná.+  Nech však stále žiada+ vo viere a vôbec nepochybuje,+ lebo ten, kto pochybuje, je ako morská vlna, ktorú ženie vietor+ a zmieta sem a tam.  Nech sa taký človek nedomnieva, že dostane niečo od Jehovu;+  je nerozhodným+ mužom, nestálym+ na všetkých svojich cestách.  Ale nech ponížený brat jasá nad svojím povýšením+ 10  a bohatý+ nad svojím ponížením, lebo sa pominie ako kvet rastlinstva.+ 11  Lebo slnko vychádza so spaľujúcou horúčavou a spôsobuje, že rastlinstvo vädne a jeho kvet opadáva a krása jeho vonkajšieho vzhľadu hynie. Takisto bude bohatý chradnúť na svojich životných cestách.+ 12  Šťastný je muž, ktorý stále vytrváva v skúške,+ lebo keď bude schválený, prijme korunu života,+ ktorú sľúbil Jehova tým, ktorí ho milujú.+ 13  Keď je niekto v skúške+, nech nehovorí: „Pokúša ma Boh.“ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša, 14  ale každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou.+ 15  Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech;+ a keď je hriech vykonaný, splodí smrť.+ 16  Nedajte sa zviesť,+ moji milovaní bratia. 17  Všetko dobré,+ čo dostaneme, a každý dokonalý dar je zhora,+ lebo zostupuje od Otca [nebeských] svetiel,+ a u neho niet zmeny z otáčania sa tieňa.+ 18  Keďže to chcel+, splodil nás slovom pravdy,+ aby sme boli akýmsi prvým ovocím+ jeho tvorov. 19  To vedzte, moji milovaní bratia: Každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči,+ pomalý v hneve;+ 20  lebo hnev muža nepôsobí Božiu spravodlivosť.+ 21  Preto odložte všetku nečistotu a to, čo je navyše, mravné zlo,+ a prijmite s miernosťou vštepovanie slova,+ ktoré môže zachrániť vaše duše.+ 22  A staňte sa tými, ktorí uplatňujú slovo+, a nie iba poslucháčmi, ktorí sa klamú falošným uvažovaním,+ 23  lebo ak je niekto poslucháčom slova a neuplatňuje [ho],+ je ako muž, ktorý sa pozerá na svoju prirodzenú tvár v zrkadle. 24  Lebo sa pozerá na seba a odchádza a ihneď zabúda, akým je človekom. 25  Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona+, ktorý patrí k slobode, a kto na [ňom] trvá, ten bude šťastný+, keď [to] bude robiť, lebo sa nestal zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku.+ 26  Ak sa niekomu zdá, že zachováva vonkajší spôsob uctievania,+ a predsa nedrží svoj jazyk na uzde,+ ale naďalej klame vlastné srdce,+ jeho spôsob uctievania je márny.+ 27  Spôsob uctievania, ktorý je čistý+ a nepoškvrnený+ zo stanoviska nášho Boha a Otca, je takýto: starať sa o siroty+ a vdovy+ v ich súžení+ a zachovávať sa bez poškvrny+ od sveta+.

Poznámky pod čiarou