Hebrejom 5:1–14

5  Lebo každý veľkňaz vzatý z ľudí je ustanovený na prospech ľudí nad tým, čo patrí Bohu,+ aby prinášal dary a obete za hriechy.+  Je schopný správať sa mierne voči nevedomým a tým, ktorí sa dopúšťajú chýb, lebo [sám] je tiež obklopený svojou vlastnou slabosťou+  a pre ňu je povinný prinášať obete za hriechy, tak sám za seba, ako aj za ľud.+  Nikto si však neberie túto česť sám od seba,+ ale len keď ho povolá Boh,+ práve tak, ako [bol] aj Áron+.  Tak ani Kristus neoslávil sám seba tým,+ že sa stal veľkňazom,+ ale [oslávil+ ho ten], ktorý o ňom povedal: „Ty si môj Syn; ja som sa dnes stal tvojím otcom.“+  Ako hovorí aj na inom mieste: „Ty si kňazom navždy podľa spôsobu Melchisedeka.“+  [Kristus] obetoval v dňoch svojho tela pokorné prosby a tiež prosebné žiadosti+ so silnými+ výkrikmi a slzami Tomu, ktorý bol schopný zachrániť ho zo smrti, a pre svoju zbožnú bázeň+ bol priaznivo vypočutý.  Hoci bol Synom, naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel;+  a keď sa stal dokonalým,+ stal sa zodpovedným za večnú záchranu všetkých,+ ktorí ho poslúchajú,+ 10  lebo ho Boh výslovne povolal za veľkňaza podľa spôsobu Melchisedeka.+ 11  Máme o ňom mnoho čo povedať a je [to] ťažké vysvetliť, lebo ste otupeli v počúvaní.+ 12  Lebo hoci by ste s ohľadom na čas mali byť učiteľmi+, opäť potrebujete, aby vás niekto učil od začiatku základné veci+ Božích svätých vyhlásení;+ a stali ste sa takými, že potrebujete mlieko, a nie pevný pokrm.+ 13  Lebo kto pije mlieko, nie je oboznámený so slovom spravodlivosti, lebo je dieťa.+ 14  Ale pevný pokrm patrí zrelým ľuďom, ktorí cvičili svoju vnímavosť+ používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym.+

Poznámky pod čiarou