Hebrejom 4:1–16

4  Keďže zostáva sľub o vojdení do jeho odpočinku,+ bojme sa, aby sa niekedy niekto z vás nejavil ako taký, ktorý to nedosiahol.+  Veď aj nám bolo oznámené dobré posolstvo,+ tak ako aj im;+ ale slovo, ktoré bolo počuť, im neprospelo,+ lebo neboli zjednotení vierou+ s tými, ktorí skutočne počuli.+  Lebo my, ktorí sme prejavili vieru, vchádzame do odpočinku, ako povedal: „Tak som prisahal+ v svojom hneve: ‚Nevojdú do môjho odpočinku,‘“+ hoci jeho skutky boli dokončené+ od založenia sveta+.  Veď o siedmom dni na jednom mieste povedal: „A Boh si odpočinul siedmeho dňa od všetkých svojich diel,“+  a opäť na tomto mieste: „Nevojdú do môjho odpočinku.“+  Pretože niektorým zostáva vojsť doň a tí, ktorým bolo oznamované dobré posolstvo+ najprv, doň nevošli pre neposlušnosť,+  opäť vyznačuje určitý deň, keď po takej dlhej dobe hovorí v Dávidovom [žalme]: „Dnes,“ ako sa už predtým hovorilo: „Dnes, ak počúvate jeho hlas,+ nezatvrdzujte si srdcia.“+  Totiž keby ich bol Jozua+ uviedol na miesto odpočinku,+ nehovoril+ by potom [Boh] o inom dni.  Pre Boží ľud teda zostáva sabatný odpočinok.+ 10  Lebo kto vošiel do [Božieho] odpočinku+, aj sám si odpočinul od vlastných skutkov,+ ako si Boh odpočinul od svojich. 11  Vynasnažme sa preto zo všetkých síl, aby sme vošli do toho odpočinku tak, aby niekto neklesol podľa toho istého vzoru neposlušnosti.+ 12  Lebo Božie slovo+ je živé+ a vykonáva moc+ a je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč+ a preniká až po rozdelenie duše+ a ducha+ a kĺbov a [ich] špiku a [je] schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca.+ 13  A niet stvorenia, ktoré by nebolo zjavné jeho zraku,+ ale všetko je obnažené a odhalené očiam toho, ktorému máme skladať účty.+ 14  Teda keď vidíme, že máme veľkého veľkňaza, ktorý prešiel nebesami,+ Ježiša, Božieho Syna,+ držme sa [svojho] vyznania [o ňom].+ 15  Lebo ako veľkňaza nemáme niekoho, kto nemôže mať pochopenie+ pre naše slabosti, ale [máme] toho, ktorý bol skúšaný vo všetkom ako my sami, ale bez hriechu.+ 16  Približujme+ sa preto s voľnosťou reči+ k trónu nezaslúženej láskavosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli nezaslúženú láskavosť na pomoc v pravý čas.+

Poznámky pod čiarou