Hebrejom 3:1–19

3  Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania,+ uvažujte o apoštolovi+ a veľkňazovi, ktorého vyznávame+ – o Ježišovi.  Bol verný+ Tomu, ktorý ho urobil takým, ako bol v celom Jeho dome+ aj Mojžiš+.  Ten druhý je preto považovaný za hodného väčšej slávy+ ako Mojžiš, podobne ako má väčšiu česť než dom ten+, kto ho stavia+.  Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.+  A Mojžiš bol v celom Jeho dome verný ako slúžiaci+, na svedectvo o veciach, o ktorých sa malo hovoriť neskoršie,+  ale Kristus [bol verný] nad Jeho domom ako Syn+. My sme Jeho domom,+ ak sa pevne pridržiavame svojej voľnosti reči a toho, že sa pýšime pevnou nádejou až do konca.+  Preto, ako hovorí svätý duch+: „Dnes, ak počúvate jeho hlas,+  nezatvrdzujte si srdcia ako vtedy, keď bol vyvolaný rozhorčený hnev,+ ako v deň, keď bola urobená skúška+ na pustatine+,  keď ma vaši predkovia vyskúšali skúškou, a predsa [predtým] videli moje skutky+ počas štyridsiatich rokov.+ 10  Preto som pocítil znechutenie voči tomuto pokoleniu a povedal som: ‚Stále blúdia v svojom srdci+ a oni sami nepoznali moje cesty.‘+ 11  Preto som prisahal v svojom hneve: ‚Nevojdú do môjho odpočinku.‘“+ 12  Dajte si pozor, bratia, aby sa v niekom z vás niekedy nevyvinulo zlé srdce bez viery tým, že by sa odvrátil od živého Boha;+ 13  ďalej sa však každý deň navzájom nabádajte+, kým sa dá povedať „dnes“,+ aby sa nikto z vás nezatvrdil klamlivou+ mocou hriechu. 14  Veď sa naozaj staneme účastníkmi s Kristom iba vtedy,+ ak sa pevne až do konca pridržíme dôvery, ktorú sme mali na začiatku,+ 15  kým sa hovorí: „Dnes, ak počúvate jeho hlas,+ nezatvrdzujte si srdcia ako vtedy, keď bol vyvolaný rozhorčený hnev.“+ 16  Teda kto boli tí, ktorí počuli, a predsa popudili k rozhorčenému hnevu?+ Či to neurobili všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišom?+ 17  A kým bol [Boh] znechutený počas štyridsiatich rokov?+ Či to nebolo tými, ktorí zhrešili a ich mŕtvoly padli na pustatine?+ 18  Ale komu prisahal+, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí si počínali neposlušne?+ 19  Teda vidíme, že nemohli vojsť pre nedostatok viery.+

Poznámky pod čiarou