Filipanom 2:1–30

2  Teda ak je nejaké povzbudenie v Kristovi,+ ak nejaká útecha lásky, ak nejaký podiel na duchu,+ ak nejaká nežná náklonnosť+ a súcit,  naplňte moju radosť tým, že budete tej istej mysle,+ budete mať tú istú lásku a budete spojení ako jedna duša, budete jednomyseľní.+  A nerobte nič zo svárlivosti+ alebo zo sebectva+, ale s pokorou mysle považujte ostatných za vyšších+ od seba,  a nehľaďte s osobným záujmom iba na svoje veci,+ ale s osobným záujmom aj na veci ostatných.+  Zachovajte si také zmýšľanie, aké mal aj Kristus Ježiš,+  ktorý, hoci bol v Božej podobe,+ neuvažoval o tom, aby niečo uchvátil, totiž aby bol rovný Bohu.+  Nie, ale vzdal sa sám seba, prijal podobu otroka+ a stal sa rovný ľuďom.+  Viac ako to: Keď sa nachádzal v stave ako človek+, pokoril sa a stal sa poslušným až po smrť+ na mučeníckom kole.+  Práve preto ho aj povýšil Boh do nadradeného postavenia+ a láskavo mu dal meno, ktoré je nad každé [iné] meno,+ 10  aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých v nebi a tých na zemi a tých pod zemou+ 11  a aby každý jazyk otvorene uznával,+ že Ježiš Kristus je Pánom+ na slávu Boha, Otca.+ 12  Preto, moji milovaní, ako ste boli vždy poslušní,+ nielen počas mojej prítomnosti, ale tiež omnoho ochotnejšie počas mojej neprítomnosti, stále pracujte na svojej záchrane s bázňou+ a chvením; 13  lebo je to Boh, ktorý pre [svoju] záľubu vo vás pôsobí+ tak chcenie, ako i konanie.+ 14  Naďalej robte všetko bez reptania+ a odvrávania+, 15  aby ste sa stali bezúhonnými+ a nevinnými, Božími deťmi+ bez poškvrny medzi pokriveným a prevráteným pokolením,+ v ktorom žiarite ako zdroje svetla vo svete+ 16  tým, že pevným zovrením držíte slovo života,+ aby som mal v Kristovom dni dôvod na jasot,+ že som nadarmo nebežal alebo nadarmo tvrdo nepracoval.+ 17  Aj napriek tomu, že som vylievaný ako tekutý obetný dar+ nad obeťou+ a verejnou službou, ku ktorej vás doviedla viera,+ mám radosť a radujem sa+ so všetkými vami. 18  Aj vy majte radosť a radujte sa so mnou.+ 19  Čo sa týka mňa, dúfam v Pána Ježiša, že vám o krátky čas pošlem Timoteja, aby som mal rozradostnenú dušu+ tým, keď sa niečo o vás dozviem. 20  Veď nemám nikoho iného s takým postojom, aký má on, ktorý sa bude naozaj starať+ o vaše veci. 21  Všetci ostatní totiž hľadajú svoje záujmy,+ nie [záujmy] Krista Ježiša. 22  Ale vy poznáte dôkaz, ktorý dal o sebe, že ako dieťa+ s otcom otrocky slúžil so mnou pri podporovaní dobrého posolstva. 23  Toto je teda ten muž, ktorého, ako dúfam, ihneď pošlem, keď uvidím, ako to vyzerá so mnou. 24  A dôverujem Pánovi, že aj ja prídem o krátky čas.+ 25  Považujem však za potrebné poslať k vám Epafrodita+, svojho brata a spolupracovníka+ a spolubojovníka+, ale vášho posla a osobného služobníka pre moju potrebu, 26  lebo túži, aby vás všetkých videl, a je skľúčený, lebo ste počuli, že ochorel. 27  Áno, naozaj ochorel takmer až na smrť; ale Boh sa nad ním zmiloval+, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. 28  Tým skôr ho teda posielam, aby ste sa opäť zaradovali, keď ho uvidíte, a ja aby som bol menej zarmútený. 29  Privítajte+ ho teda zvyčajným spôsobom v Pánovi s celou radosťou; a vážte si takých mužov,+ 30  lebo sa pre Pánovo dielo takmer priblížil k smrti, vystaviac svoju dušu nebezpečenstvu,+ aby plne vynahradil vašu neprítomnosť v preukazovaní osobnej služby pre mňa.+

Poznámky pod čiarou