Filipanom 1:1–30

1  Pavol a Timotej, otroci+ Krista Ježiša, všetkým svätým v spojení s Kristom Ježišom, ktorí sú vo Filipi+, spolu s dozorcami a služobnými pomocníkmi:+  Kiež máte nezaslúženú láskavosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista.+  Ďakujem vždy svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomeniem,+  pri každej svojej pokornej prosbe za vás všetkých,+ keď s radosťou predkladám svoju pokornú prosbu,  lebo ste prispievali+ k dobrému posolstvu od prvého dňa až po túto chvíľu.  Mám totiž dôveru práve v to, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho dokončí+ do dňa+ Ježiša Krista.  Právom si to o vás všetkých myslím, lebo vás mám v srdci.+ Veď sa všetci so mnou zúčastňujete+ na nezaslúženej láskavosti, tak na mojich [väzenských] putách+, ako aj na obhajobe+ a zákonnom+ upevňovaní dobrého posolstva.  Veď Boh je môj svedok, ako túžim po vás všetkých s takou nežnou náklonnosťou+, akú má Kristus Ježiš.  A o toto sa stále modlím, aby sa vaša láska ešte viac a viac rozhojňovala+ presným poznaním+ a plnou rozlišovacou schopnosťou+, 10  aby ste sa uistili o dôležitejších veciach,+ a tak aby ste boli bez chyby+ a neprivádzali iných k potkýnaniu+ až do Kristovho dňa, 11  a aby ste boli naplnení ovocím spravodlivosti,+ ktoré prichádza prostredníctvom Ježiša Krista, na Božiu slávu a chválu.+ 12  Bratia, chcem, aby ste vedeli, že sa moje záležitosti vyvinuli skôr na pokrok dobrého posolstva+ ako inak, 13  takže sa moje [väzenské] putá+ v spojení s Kristom stali verejne známymi medzi celou Prétoriánskou strážou a všetkými+ ostatnými;+ 14  keďže väčšina bratov v Pánovi získala dôveru následkom mojich väzenských pút, tým viac sa odvažujú nebojácne hovoriť Božie slovo.+ 15  Pravda, niektorí zvestujú Krista zo závisti a súperenia,+ ale iní tiež z dobrej vôle.+ 16  Tí druhí verejne oznamujú Krista z lásky, lebo vedia, že som tu preto, aby som obhajoval+ dobré posolstvo; 17  ale tí prví to robia zo svárlivosti,+ nie z čistej pohnútky, lebo sa domnievajú, že [mi] v mojich [väzenských] putách spôsobia súženie+. 18  Čo na tom? [Nič,] jedine to, že každým spôsobom, či s predstieraním+ alebo pravdivo, verejne ohlasujú Krista,+ a z toho sa radujem. Naozaj sa budem aj naďalej radovať, 19  lebo viem, že to povedie k mojej záchrane prostredníctvom vašich pokorných prosieb+ a poskytnutím ducha Ježiša Krista+, 20  v súlade s mojím dychtivým očakávaním+ a nádejou+, že nebudem v nijakom prípade zahanbený+, ale že s celou voľnosťou reči+, tak predtým, ako aj teraz, bude Kristus velebený v mojom tele,+ buď prostredníctvom života, buď smrti.+ 21  Veď žiť v mojom prípade je Kristus+ a zomrieť+ zisk. 22  Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce+ – a predsa neviem, čo si mám vybrať. 23  Som pod tlakom týchto dvoch vecí;+ ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom,+ lebo to je istotne omnoho lepšie.+ 24  Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.+ 25  Keď tomu dôverujem, viem, že zostanem+ a budem prebývať so všetkými vami na váš pokrok+ a radosť, ktorá patrí k [vašej] viere, 26  aby prekypoval váš jasot v Kristu Ježišovi kvôli mne preto, že som opäť prítomný medzi vami. 27  Len sa správajte spôsobom hodným+ dobrého posolstva o Kristovi, aby som počul o vás, či už prídem a uvidím vás, alebo budem neprítomný, že stojíte pevne v jednom duchu, ako jedna duša+ zápasíte bok po boku za vieru v dobré posolstvo 28  a v nijakom ohľade sa neľakáte svojich protivníkov+. Práve to je pre nich dôkazom zničenia, ale pre vás záchrany;+ a toto [znamenie] je od Boha, 29  lebo vám bola daná prednosť pre Krista, aby ste v neho nielen uverili+, ale aj preňho trpeli+. 30  Bojujete totiž rovnaký boj, aký ste videli pri mne+ a o akom teraz v mojom prípade počujete.+

Poznámky pod čiarou