Ezechiel 41:1–26

41  A potom ma priviedol do chrámu a meral bočné stĺpy – šesť lakťov bola šírka tu a šesť lakťov šírka tam, šírka bočného stĺpa.  A šírka vchodu bola desať lakťov a strany vchodu boli päť lakťov tu a päť lakťov tam. A meral jeho dĺžku – štyridsať lakťov; a šírku – dvadsať lakťov.  A vošiel dnu a zmeral bočný stĺp vchodu – dva lakte; a vchod – šesť lakťov; a šírka vchodu bola sedem lakťov.  A meral jeho dĺžku – dvadsať lakťov; a [jeho] šírku – dvadsať lakťov,+ pred chrámom. Potom mi povedal: „Toto je Najsvätejšia+.“  A pristúpil k meraniu steny domu – šesť lakťov. A šírka bočnej izby bola štyri lakte dookola; bola všade okolo celého domu, dookola.+  A bočné izby boli bočné izby nad bočnou izbou, tri [podlažia], a tridsaťkrát; a zachádzali do steny, ktorá patrila k domu, totiž tie bočné izby všade dookola, aby držali, ale nedržali v stene domu.+  A bolo tam rozšírenie a ochodza hore a hore k bočným izbám, lebo točitá chodba domu bola smerom hore a hore okolo celého domu.+ Preto bolo rozšírenie domu hore a z najspodnejšieho [podlažia] sa dalo vyjsť do najvrchnejšieho [podlažia]+ cez prostredné [podlažie].  A videl som, že všade dookola bola vysoká plošina pre dom. Čo sa týka základov bočných izieb, po spojenie bola celá šesťlakťová trstina.+  Šírka steny patriacej k bočnej izbe bola päť lakťov smerom von. A [pri] stavbe bočných izieb patriacich k domu zostal otvorený priestor. 10  A všade dookola bola medzi jedálňami+ okolo domu šírka dvadsať lakťov. 11  A vchod bočnej izby bol do priestoru, ktorý zostal otvorený, jeden vchod bol na sever a jeden vchod na juh; a šírka plochy toho priestoru, ktorý zostal otvorený, bola všade okolo päť lakťov. 12  A budova, ktorá bola pred oddelenou plochou, [ktorej] bok bol na západ, bola široká sedemdesiat lakťov. A stena budovy bola široká päť lakťov a bola všade dookola; a jej dĺžka bola deväťdesiat lakťov. 13  A zmeral dom – sto lakťov na dĺžku; a oddelenú plochu a budovu a jej steny – sto lakťov na dĺžku. 14  A šírka priečelia domu a oddelenej plochy na východ bola sto lakťov. 15  A zmeral dĺžku budovy pred oddelenou plochou, ktorá bola za ňou, a jej galérie na tejto strane a na tamtej strane – sto lakťov. Aj chrám [a] vnútorné miesto+ a predsiene nádvorí; 16  prahy a okná so zužujúcimi sa rámami+ a okolo všetkých troch boli galérie. Pred prahom bolo drevené obloženie+ všade dookola a [od] podlahy až k oknám; a okná boli kryté. 17  Až nad vchod a až k vnútornému domu a vonku a všade po celej stene dookola, na vnútornom [dome] a vonku, boli miery, 18  dokonca vyrezávaní cherubíni+ a zobrazenie paliem+, so zobrazením palmy medzi cherubínom a cherubínom, a ten cherubín mal dve tváre.+ 19  A ľudská tvár bola smerom na zobrazenie palmy na tejto strane a tvár mladého leva s hrivou bola smerom k zobrazeniu palmy na tamtej strane.+ Boli vyrezaní po celom dome všade dookola. 20  Od podlahy až nad vchod boli [na] stene chrámu vyrezávaní cherubíni a zobrazenie paliem. 21  Čo sa týka chrámu, zárubňa bola štvorcová;+ a pred svätým miestom bol zjav, ktorý vyzeral [nasledovne]: 22  drevený oltár bol vysoký tri lakte a jeho dĺžka bola dva lakte a mal svoje rohové podpery.+ A jeho dĺžka a jeho steny boli z dreva. A prehovoril ku mne: „Toto je stôl, ktorý je pred Jehovom.“+ 23  A chrám a sväté miesto mali dvoje dverí.+ 24  A k dverám patrili dve dverové krídla a obe boli otáčacie. Jedny dvere mali dve dverové krídla a druhé mali dve dverové krídla. 25  A boli na nich, na dverách chrámu, urobení cherubíni a zobrazenie paliem,+ ako tí, čo boli urobení pre steny, a zvonku bola nad priečelím predsiene urobená strieška. 26  A tu a tam po bokoch predsiene a bočných izieb domu a striešok boli okná so zužujúcimi sa rámami+ a zobrazenie paliem.

Poznámky pod čiarou