Ezechiel 39:1–29

39  A ty, syn človeka, prorokuj proti Gógovi+ a povieš: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, som proti tebe, ó, Góg, hlavný náčelník Mešecha+ a Tubala+.  A ja ťa obrátim a povediem+ ťa a spôsobím, že prídeš z najvzdialenejších častí severu+ a privediem ťa na izraelské vrchy.  A ja ti z ľavice vyrazím luk a spôsobím, že z pravice ti vypadnú tvoje šípy.  Padneš na izraelských vrchoch,+ ty a všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou. Dám ťa za pokrm dravým vtákom, vtákom s krídlami každého druhu a divým poľným zvieratám.“‘+  ‚Padneš na povrchu poľa,+ lebo ja sám som povedal,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.  ‚A ja zošlem oheň na Magóg+ a na tých, čo v bezpečí obývajú ostrovy;+ a ľudia budú musieť poznať, že som Jehova.  A svoje sväté meno urobím známym uprostred svojho izraelského ľudu a už nedám svoje sväté meno znesväcovať;+ a národy budú musieť poznať, že som Jehova,+ Svätý v Izraeli.‘+  ‚Hľa, musí to prísť a uskutoční sa to,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. ‚Toto je ten deň, o ktorom som hovoril.+  A obyvatelia izraelských miest istotne vyjdú a budú páliť a urobia oheň z výzbroje a malých štítov a veľkých štítov – z lukov a šípov a krátkych mečov a kopijí; a s nimi budú musieť klásť oheň+ sedem rokov. 10  A nebudú nosiť polená z poľa, ani nebudú zbierať drevo na oheň po lesoch, lebo budú klásť oheň z výzbroje.‘ ‚A istotne sa im stanú korisťou tí, pre ktorých [predtým] boli korisťou oni,+ a vydrancujú tých, ktorí [predtým] drancovali ich,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 11  ‚A v ten deň sa stane, že tam dám Gógovi+ miesto, pohrebisko v Izraeli, údolie tých, ktorí prechádzajú východne od mora, a to zastaví tých, čo prechádzajú. A tam budú musieť pochovať Góga i celý jeho zástup a istotne [to] nazvú Údolie Gógovho zástupu.+ 12  A tí z domu Izraela ich budú musieť pochovávať sedem mesiacov, aby bola očistená krajina.+ 13  A všetok ľud krajiny bude musieť pochovávať a istotne sa im to stane slávnou vecou v deň, keď sa ja oslávim,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 14  ‚A budú tu muži oddelení pre stále [zamestnanie], čo budú prechádzať krajinou a s prechádzajúcimi budú pochovávať tých, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Stále budú hľadať, kým neskončí sedem mesiacov. 15  A prechádzajúci budú prechádzať krajinou a keby niekto uvidel ľudskú kosť, postaví vedľa nej značku, kým ju tí, čo pochovávajú, nepochovajú v Údolí Gógovho zástupu.+ 16  A meno [toho] mesta bude tiež Hamóna. A budú musieť očistiť krajinu.‘+ 17  A tebe, syn človeka, toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Povedz vtákom s krídlami každého druhu a všetkým divým poľným zvieratám:+ „Zhromaždite sa a poďte. Zhromaždite sa všade naokolo k mojej obeti, ktorú obetujem pre vás, k veľkej obeti na izraelských vrchoch.+ A istotne budete jesť mäso a piť krv.+ 18  Mäso mocných budete jesť+ a krv náčelníkov zeme budete piť, barany, mladé baránky+ a capy, mladé býky,+ samé vykŕmené zvieratá z Bázanu.+ 19  A istotne sa najete tuku do sýtosti+ a až do opojenia sa napijete krvi z mojej obete, ktorú ja obetujem pre vás.“‘ 20  ‚A nasýtite sa pri mojom stole koňmi a jazdcami, mocnými osobami a bojovníkmi každého druhu,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.+ 21  ‚A ja uvediem svoju slávu medzi národy; a všetky národy budú musieť vidieť môj súd, ktorý som vykonal,+ a moju ruku, ktorú som vložil medzi nich.+ 22  A tí z domu Izraela budú musieť poznať, že som Jehova, ich Boh, od toho dňa a naďalej.+ 23  A národy budú musieť poznať, že oni, dom Izraela, išli do vyhnanstva pre svoje previnenie,+ lebo sa správali voči mne neverne, takže som skryl pred nimi svoju tvár+ a vydal som ich do ruky ich protivníkov, a oni všetci padali mečom.+ 24  Urobil som im podľa ich nečistoty a podľa ich priestupkov+ a skrýval som pred nimi svoju tvár.‘ 25  Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Teraz privediem späť zajatých z Jakoba+ a naozaj sa zmilujem nad celým domom Izraela;+ a pre svoje sväté meno ja prejavím výlučnú oddanosť.+ 26  A budú už mať za sebou svoje poníženie a všetku svoju neveru,+ s ktorou si počínali voči mne,+ keď budú bývať na svojej pôde v bezpečí+ a pred nikým sa nebudú chvieť.+ 27  Keď ich privediem späť z národov a skutočne ich zhromaždím z krajín ich nepriateľov,+ ja sa tiež posvätím medzi nimi pred očami mnohých národov.‘+ 28  ‚A budú musieť poznať, že som Jehova, ich Boh, keď ich pošlem do vyhnanstva k národom a skutočne ich zhromaždím na ich pôde,+ takže tam už nikoho z nich viac neponechám.+ 29  A už pred nimi nebudem skrývať svoju tvár,+ lebo ja vylejem na dom Izraela svojho ducha,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“

Poznámky pod čiarou