Ezechiel 32:1–32

32  A ďalej sa stalo, že v dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, prvého [dňa] mesiaca prišlo ku mne Jehovovo slovo hovoriac:  „Syn človeka, povznes žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povieš mu: ‚Bol si umlčaný ako mladý lev s hrivou z národov.+ A bol si ako obluda v moriach+ a striekal si vo svojich riekach a rozbahňoval vody svojimi nohami a kalil ich rieky.‘  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pomocou zboru mnohých národov ja tiež ponad teba rozprestriem svoju sieť+ a istotne ťa pritiahnu v mojej vlečnej sieti.+  A zanechám ťa na zemi. Vrhnem ťa na povrch poľa.+ A ja spôsobím, aby na tebe bývali všetky nebeské lietajúce tvory a tebou nasýtim divé zvieratá celej zeme.+  A tvoje mäso ja rozložím po vrchoch a údolia naplním odpadom z teba.+  A ja spôsobím, že krajina na vrchoch vypije tvoj výtok z tvojej krvi;+ a riečištia sa tebou naplnia.‘  ‚A keď budeš uhasený, ja prikryjem nebesia a zatemním ich hviezdy. Slnko, to prikryjem oblakmi a mesiac nedá svietiť svoje svetlo.+  Všetky svetelné telesá v nebesiach – pre teba ich zatemním a ja položím na tvoju krajinu tmu,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.  ‚A ja urazím srdce mnohých národov, keď uvediem zajatcov z teba medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal.+ 10  A istotne spôsobím, že kvôli tebe bude mnoho národov zasiahnutých posvätnou úctou,+ a ich králi sa kvôli tebe otrasú v hrôze, keď im pred tvárou švihnem svojím mečom,+ a v deň tvojho pádu sa budú musieť v každom okamihu chvieť každý o svoju dušu.‘+ 11  Lebo toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Príde na teba meč samotného babylonského kráľa.+ 12  Spôsobím, že tvoj zástup padne mečmi mocných mužov, [ktorí sú] všetci tyranmi národov;+ a naozaj vyplienia pýchu Egypta a celý jeho zástup bude vyhladený.+ 13  A ja zničím všetky jeho domáce zvieratá od mnohých vôd,+ a už ich nezakalí noha pozemského človeka+ a nezakalia ich dokonca ani kopytá domáceho zvieraťa.‘ 14  ‚V ten deň spôsobím, aby sa ich vody vyčistili a rieky aby tiekli ako olej,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 15  ‚Keď urobím z egyptskej krajiny opustený úhor a zem spustne od svojej plnosti,+ keď v nej pobijem všetkých obyvateľov, potom budú musieť poznať, že som Jehova.+ 16  Toto je žalospev a ľudia ho budú istotne spievať. Budú ho spievať i dcéry národov; budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho zástupom,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“ 17  A stalo sa ďalej, že v dvanástom roku, pätnásteho [dňa] mesiaca prišlo ku mne Jehovovo slovo hovoriac: 18  „Syn človeka, nariekaj nad egyptským zástupom a strhni ho,+ jeho i dcéry majestátnych národov, do krajiny hlboko dolu,+ s tými, ktorí zostupujú do jamy.+ 19  ‚V porovnaní s kým si príjemnejší?+ Zostúp a budeš uložený s neobrezanými!‘+ 20  ‚Padnú uprostred zabitých mečom.+ Bol vydaný meču. Odvlečte ho i všetky jeho zástupy. 21  Najpoprednejší z mocných, dokonca zo stredu šeolu, prehovoria k nemu s jeho pomocníkmi.+ Istotne zostúpia;+ ľahnú si ako neobrezaní, zabití mečom. 22  Tam je Asýria a celý jej zbor.+ Dookola seba má pohrebisko. Všetci sú zabití, tí, čo padli mečom.+ 23  Veď jeho pohrebisko bolo umiestnené do najvnútornejších častí jamy+ a jeho zbor je okolo jeho hrobu, všetci zabití, čo padli mečom, lebo vyvolali zdesenie v krajine živých. 24  Je tam Elám+ a okolo jeho hrobu celý jeho zástup, všetci zabití, čo padli mečom, ktorí neobrezaní zostúpili hlboko dolu do krajiny, tí, čo spôsobili zdesenie v krajine živých; a ponesú svoje poníženie s tými, čo zostupujú do jamy.+ 25  Postavili mu posteľ uprostred zabitých,+ medzi celým jeho zástupom. Okolo je jeho pohrebisko. Všetci sú neobrezaní, zabití mečom,+ lebo v krajine živých boli zdesení; a ponesú svoje poníženie s tými, čo zostupujú do jamy. Bol položený doprostred zabitých. 26  Sú tam Mešech+ [a] Tubal+ a celý jeho zástup. Jeho pohrebisko je dookola neho. Všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, lebo spôsobili zdesenie v krajine živých. 27  A či si azda neľahnú s mocnými+, padajúcimi medzi neobrezaných, ktorí zostúpili do šeolu so svojimi vojenskými zbraňami? A ich meče im dajú pod hlavu a ich previnenia budú na ich kostiach,+ lebo mocní boli zdesení v krajine živých.+ 28  A ty budeš zlomený uprostred neobrezaných a ľahneš si so zabitými mečom. 29  Je tam Edom,+ jeho králi a všetci jeho náčelníci, ktorí v svojej sile boli položení k tým, čo sú zabití mečom;+ oni si ľahnú i s neobrezanými+ a s tými, čo zostupujú do jamy. 30  Sú tam vojvodcovia severu, všetci, a všetci Sidončania+, ktorí zostúpili so zabitými, zahanbení vo svojej hrôze pre svoju silu. A ľahnú si neobrezaní so zabitými mečom a ponesú poníženie s tými, čo zostupujú do jamy.+ 31  To sú tí, ktorých uvidí faraón, a istotne sa poteší nad celým svojím zástupom.+ Faraón a celá jeho vojenská sila budú ľuďmi zabitými mečom,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 32  ‚Veď spôsobil zdesenie v krajine živých,+ a bude uložený doprostred neobrezaných, so zabitými mečom, áno faraón i celý jeho zástup,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“

Poznámky pod čiarou