Ezechiel 25:1–17

25  A Jehovovo slovo ďalej prichádzalo ku mne hovoriac:  „Syn človeka, obráť svoju tvár k synom Ammóna a prorokuj proti nim.+  A povieš o synoch Ammóna: ‚Počuj slovo Zvrchovaného Pána Jehovu. Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Keďže si povedal haha! proti mojej svätyni, lebo bola znesvätená, a proti pôde Izraela, lebo bola spustošená, a proti judskému domu, lebo odišli do vyhnanstva,+  preto, hľa, dávam ťa Orientálcom ako niečo do vlastníctva,+ a postavia si v tebe murované tábory a istotne si v tebe narobia bydliská. Sami budú jesť tvoje plody a sami budú piť tvoje mlieko.+  A ja urobím z Rabby+ pastvinu tiav a zo synov Ammóna miesto odpočinku pre stádo drobného dobytka;+ a budete musieť poznať, že som Jehova.“‘“+  „Lebo toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože si tlieskal rukami+ a dupotal nohami a radoval si sa v duši s celým opovrhnutím zo svojej strany proti pôde Izraela,+  preto som tu; vystrel som proti tebe ruku+ a ja ťa vydám národom ako niečo na drancovanie; a odrežem ťa od národov a vyničím ťa z krajín.+ Vyhladím ťa,+ a budeš musieť poznať, že som Jehova.‘  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože Moáb+ a Seir+ povedali: „Hľa, judský dom je ako všetky ostatné národy,“+  preto, hľa, otváram moábsky svah pri mestách, pri jeho mestách až k jeho hranici, okrasu krajiny, Bet-ješimot+, Baal-meon+ až po Kirjatajim+, 10  k Orientálcom+ popri synoch Ammóna+; a ja z neho urobím niečo ako vlastníctvo, aby sa medzi národmi naňho, [čiže na] synov Ammóna, nespomínalo.+ 11  A v Moábe vykonám skutky súdu;+ a budú musieť poznať, že som Jehova.‘+ 12  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože si Edom počínal pomstivo voči judskému domu a vo veľkej miere krivdili a pomstili sa na nich,+ 13  preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Ja tiež vystriem ruku proti Edomu+ a odrežem z neho človeka i domáce zviera+ a urobím z neho spustošené miesto od Témanu+ až po Dedan.+ Padnú mečom. 14  ‚A ja privediem svoju pomstu na Edom rukou svojho ľudu, Izraela;+ a v Edome budú konať podľa môjho hnevu a podľa môjho zúrivého hnevu; a budú musieť poznať, čo je moja pomsta,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“‘ 15  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože si Filištínci počínali pomstivo+ a pomstili sa pomstou s opovrhnutím v duši, aby spôsobili skazu,+ a s nepriateľstvom trvajúcim na neurčito,+ 16  preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, vystieram ruku proti Filištíncom+ a ja odrežem Keréťanov+ a zničím zvyšok morského pobrežia.+ 17  A ja v nich vykonám veľké skutky pomsty s prudkými pokarhaniami;+ a budú musieť poznať, že som Jehova, keď na nich uvediem svoju pomstu.“‘“+

Poznámky pod čiarou