Ezechiel 21:1–32

21  A Jehovovo slovo prichádzalo ku mne ďalej hovoriac:  „Syn človeka, obráť svoju tvár k Jeruzalemu a [nechaj] kanúť+ [slová] k svätým miestam+ a prorokuj proti izraelskej pôde.+  A povieš izraelskej pôde: ‚Toto povedal Jehova: „Hľa, som tu proti tebe+ a ja vytasím svoj meč z pošvy+ a odrežem z teba spravodlivého i zlého.+  Aby som z teba naozaj odrezal spravodlivého i zlého, preto vyjde môj meč z pošvy proti každému telu od juhu k severu.+  A všetci z tela budú musieť poznať, že ja, Jehova, som vytasil svoj meč z pošvy.+ Už sa nevráti späť.“‘+  A ty, syn človeka, vzdychaj s trasúcimi sa bokmi.+ Máš pred ich očami vzdychať až s horkosťou.+  A ak ti povedia: ‚Nad čím vzdycháš?‘+ stane sa, že im povieš: ‚Nad správou.‘+ Veď istotne príde+ a každé srdce sa roztopí+ a všetky ruky poklesnú a každý duch sa stane skľúčeným a zo všetkých kolien bude kvapkať voda.+ ‚Hľa, istotne to príde+ a uskutoční sa [to],‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“  A Jehovovo slovo prichádzalo ku mne ďalej hovoriac:  „Syn človeka, prorokuj a povieš: ‚Toto povedal Jehova: „Povedz: ‚Meč, meč!+ Bol naostrený+ a je aj vyleštený. 10  Bol naostrený, aby uskutočnil zabíjanie, bol vyleštený, aby získal lesk.‘“‘“+ „Alebo máme jasať?“+ „‚Zavrhuje žezlo+ môjho syna,+ ako [zavrhuje] každý strom?+ 11  A niekto ho dáva vyleštiť, aby sa [ním] rukou švihalo. On, meč, bol naostrený a on – on bol vyleštený, aby bol daný do ruky zabíjača.+ 12  Vykrikuj a kvíľ,+ syn človeka, lebo je proti môjmu ľudu,+ je proti všetkým izraelským náčelníkom.+ Práve tí predhodení meču sú pri mojom ľude.+ Preto pľasni na stehno.+ 13  Pretože bolo urobené vyhubenie,+ a čo [z toho], ak zavrhuje i žezlo?+ To už nebude ďalej jestvovať,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 14  A ty, syn človeka, prorokuj a udri dlaňou o dlaň+ a trikrát by sa malo opakovať: ‚Meč!‘+ Je to meč zabitých. Je to meč niekoho zabitého, kto je veľký, ktorý krúži okolo nich.+ 15  Aby sa roztopilo srdce+ a [aby] sa rozmnožili tí, čo sú rozvrátení pri všetkých svojich bránach,+ ja spôsobím pobitie mečom. Beda, je vyleštený, je nabrúsený na zabíjanie!+ 16  Ukáž, že si ostrý;+ choď napravo! Zaujmi postavenie, choď naľavo, kamkoľvek je obrátená tvoja tvár! 17  A ja tiež udriem jednou dlaňou o druhú+ a upokojím+ svoj zúrivý hnev+. Ja, Jehova, som hovoril.“ 18  A Jehovovo slovo prichádzalo ku mne ďalej hovoriac: 19  „A ty, syn človeka, si urči dve cesty, kadiaľ vstúpi meč babylonského kráľa.+ Obe majú vychádzať z jednej krajiny a má sa vyrezať ruka [ukazovateľa smeru],+ má sa vyrezať pri východisku cesty do mesta. 20  Jednu cestu by si mal určiť pre meč, aby vstúpil proti Rabbe+ Ammónových synov, a [jednu] proti Júdovi, proti opevnenému Jeruzalemu.+ 21  Babylonský kráľ sa totiž zastavil na križovatke, pri východisku oboch ciest, kvôli vešteniu+. Zatriasol šípmi. Pýtal sa pomocou terafim+; pozeral sa do pečene. 22  Ukázalo sa, že veštenie v jeho pravici bolo pre Jeruzalem, aby sa postavili baranidlá,+ aby sa otvorili ústa na zabíjanie, aby sa ozval zvuk poplašného signálu,+ aby sa baranidlá postavili proti bránam, aby sa navŕšil obliehací násyp, aby sa postavil obliehací múr.+ 23  A im sa to stalo v ich očiach akoby nepravdivým veštením+ – tým, čo sú im zaviazaní prísahou;+ a on pripomína previnenie,+ aby boli chytení.+ 24  Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože odkrývaním svojich priestupkov pôsobíte, že sa spomína vaše previnenie, aby bolo vidno vaše hriechy podľa vášho počínania, pretože sa na vás spomína,+ uchopí vás ruka.‘+ 25  A ty, ty, ó, smrteľne ranený, zlý náčelník+ Izraela,+ ktorého deň prišiel v čase konečného previnenia,+ 26  toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Odstráň turban a zlož korunu.+ Toto nebude to isté.+ Povýš aj to, čo je nízke,+ a poníž aj vysokého.+ 27  Skazu, skazu, skazu urobím z toho.+ A čo sa toho týka, istotne nebude patriť [nikomu], kým nepríde ten, kto má zákonné právo,+ a tomu [to] dám.‘+ 28  A ty, ó, syn človeka, prorokuj a povieš: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova o synoch Ammóna a o pohane od nich.‘ A povieš: ‚Meč, meč vytiahnutý na zabíjanie, vyleštený, aby pohltil, aby sa ligotal,+ 29  pretože [oni] pre teba videli neskutočnosť, lebo tebe veštili lož,+ aby ťa položili na šije pobitých, zlých, ktorých deň prišiel v čase konečného previnenia.+ 30  Vráť [ho] do pošvy. Na mieste, kde si bol stvorený, v krajine tvojho pôvodu+ ťa budem súdiť. 31  A ja na teba vylejem svoje verejné odsúdenie. Ovanie ťa oheň mojej zúrivosti+ a vydám ťa do ruky nerozumných mužov, remeselných zhubcov.+ 32  Staneš sa palivom pre oheň.+ Ukáže sa, že tvoja vlastná krv bude uprostred krajiny. Nespomenie sa na teba, lebo som hovoril ja, Jehova.‘“+

Poznámky pod čiarou