Ezechiel 18:1–32

18  A Jehovovo slovo prichádzalo ku mne ďalej hovoriac:  „Čo to pre vás znamená, že na pôde Izraela vyjadrujete toto príslovie a hovoríte: ‚Otcovia jedia nedozreté hrozno, ale synom tŕpnu zuby‘?+  ‚Akože žijem,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚už ďalej nebudete v Izraeli vyjadrovať toto príslovie.  Hľa, všetky duše – mne patria.+ Ako otcova duša+, tak synova duša – mne patria.+ Duša, ktorá hreší+ – tá zomrie.+  A čo sa týka človeka, v prípade, že je spravodlivý a uplatňoval právo a spravodlivosť;+  nejedol+ na vrchoch+ a nedvíhal oči k zahnojeným modlám domu Izraela+ a nepoškvrnil manželku svojho druha+ a nepribližoval sa k žene v jej nečistote+;  a nezaobchodil kruto so žiadnym človekom;+ vracal záloh, ktorý vzal pre zadĺženie;+ nič nevzal lúpežou;+ hladnému dával svoj chlieb+ a nahého prikrýval odevom;+  nedával nič na úrok+ a nebral úžeru;+ odťahoval ruku od bezprávia;+ vykonával skutočné právo medzi mužom a mužom;+  stále chodil v mojich ustanoveniach+ a dodržiaval moje sudcovské rozhodnutia, aby konal pravdu,+ je spravodlivý.+ Určite zostane nažive,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. 10  ‚A [ak] sa niekto stal otcom syna, ktorý je lupič+, prelievajúci krv+, ktorý urobil niektorú z týchto vecí 11  (ale sám neurobil žiadnu z týchto vecí); ak tiež jedol na vrchoch+ a poškvrnil manželku svojho druha;+ 12  zaobchodil kruto so strápeným a chudobným;+ zobral veci lúpežou,+ nevracal vec danú ako záloh;+ a dvíhal oči k zahnojeným modlám,+ urobil odpornú vec.+ 13  Dával na úžeru+ a bral úrok,+ a istotne nezostane nažive. Robil všetky tieto odporné veci.+ Určite bude usmrtený. Bude na ňom jeho vlastná krv.+ 14  A hľa, niekto sa stal otcom syna, ktorý stále vidí všetky hriechy svojho otca, ktoré robil, a vidí a nerobí také veci.+ 15  Nejedol na vrchoch a nedvíhal oči k zahnojeným modlám domu Izraela;+ nepoškvrnil manželku svojho druha+ 16  a nezaobchodil kruto s nijakým človekom,+ nezmocnil sa zálohu+ a nič nevzal lúpežou;+ hladnému dal svoj chlieb+ a nahého prikryl odevom;+ 17  odtiahol ruku od strápeného; nevzal úžeru+ a úrok+; vykonával moje sudcovské rozhodnutia;+ chodil v mojich ustanoveniach;+ on sám nezomrie pre previnenie svojho otca.+ Určite zostane nažive.+ 18  Jeho otec, keďže sa dopustil opravdivého klamu,+ vytrhol niečo olúpením brata+ a robil uprostred svojich národov čokoľvek, čo nie je dobré,+ hľa, ten potom zomrie pre svoje previnenie.+ 19  A istotne poviete: „Prečo syn nemusí niesť nič za previnenie otca?“+ Nuž, syn, ten uplatňoval právo a spravodlivosť,+ dodržiaval všetky moje ustanovenia a stále ich dodržiava.+ Istotne zostane nažive.+ 20  Duša, ktorá hreší – tá zomrie.+ Syn neponesie nič za previnenie otca a otec neponesie nič za previnenie syna.+ Spravodlivosť spravodlivého, tá bude na ňom samotnom,+ a zlo zlého, to bude na ňom samotnom.+ 21  A čo sa týka niekoho zlého, keby sa odvrátil od všetkých hriechov, ktoré spáchal,+ a naozaj by dodržiaval všetky moje ustanovenia a uplatňoval právo a spravodlivosť,+ určite zostane nažive. Nezomrie.+ 22  Všetky jeho priestupky, ktorých sa dopustil – nebudú sa pripomínať proti nemu.+ Pre svoju spravodlivosť, ktorú vykonával, zostane nažive.‘+ 23  ‚Či mám vôbec nejaké potešenie zo smrti niekoho zlého,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚[a] nie z toho, aby sa odvrátil od svojich ciest a naozaj zostal nažive?‘+ 24  ‚A keď sa niekto spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a vskutku koná bezprávie;+ koná podľa všetkých odporných vecí, ktoré konal zlý,+ a žije, nebude sa spomínať na nijaký zo všetkých jeho spravodlivých skutkov, ktoré konal.+ Za svoju nevernosť, ktorej sa dopustil, a za svoj hriech, ktorým zhrešil, za to zomrie.+ 25  A istotne poviete: „Jehovova cesta nie je správne urovnaná.“+ Počuj, prosím, ó, dom Izraela. Moja cesta nie je správne urovnaná?+ Či nie sú nesprávne urovnané vaše cesty?+ 26  Keď sa niekto spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a naozaj koná bezprávie+ a umiera pre to, zomrie za svoje bezprávie, ktoré konal.+ 27  A keď sa niekto zlý odvráti od svojho zla, ktoré konal, a začne konať právo a spravodlivosť,+ zachová svoju dušu nažive.+ 28  Keď vidí+ a odvráti sa od všetkých svojich priestupkov, ktoré urobil,+ určite zostane nažive. Nezomrie.+ 29  A dom Izraela istotne povie: „Jehovova cesta nie je správne urovnaná.“+ Čo sa týka mojich ciest, či nie sú správne urovnané, ó, dom Izraela?+ Či nie sú vaše cesty nesprávne urovnané?‘+ 30  ‚Preto vás budem súdiť každého podľa jeho ciest,+ ó, dom Izraela,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.+ ‚Obráťte sa, áno, spôsobte obrat od všetkých svojich priestupkov,+ a nech sa vám nič neprejaví ako dôvod na potknutie, ktorý spôsobuje previnenie.+ 31  Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorými ste sa prehrešovali,+ a vytvorte si nové srdce+ a nového ducha,+ lebo prečo by ste mali zomrieť,+ ó, dom Izraela?‘ 32  ‚Veď nemám nijaké potešenie zo smrti niekoho umierajúceho,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu. ‚Obráťte sa preto a zostaňte nažive.‘“+

Poznámky pod čiarou