Ezechiel 15:1–8

15  A Jehovovo slovo ďalej prichádzalo ku mne hovoriac:  „Syn človeka, čím sa líši od každého iného stromu ker viniča+, výhonok, ktorý sa našiel medzi lesnými stromami?  Berie sa z neho kôl, aby sa s ním pracovalo? Alebo si z neho berú ľudia kolík, na ktorý by zavesili nejaké náradie?  Hľa, dáva sa do ohňa ako palivo.+ Oheň tam pohltí oba konce a stred bude opálený.+ Je vhodný na nejakú prácu?  Hľa, keď je nedotknutý, nepoužíva sa na nijakú prácu. O čo menej sa dá skutočne použiť pri nejakej ďalšej práci, ak ho pohltí oheň a opáli ho!“+  „Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Ako ker viniča medzi lesnými stromami, ktorý som dal ohňu ako palivo, tak som vydal obyvateľov Jeruzalema.+  A zameral som proti nim svoju tvár.+ Z ohňa vyšli, ale oheň ich pohltí.+ A budete musieť poznať, že som Jehova, keď proti nim namierim svoju tvár.‘“+  „‚A ja urobím z krajiny opustený úhor,+ lebo si počínali neverne,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“

Poznámky pod čiarou