Ezechiel 13:1–23

13  A Jehovovo slovo prichádzalo ku mne ďalej hovoriac:  „Syn človeka, prorokuj o izraelských prorokoch, ktorí prorokujú,+ a tým, čo prorokujú z vlastného srdca,+ povieš: ‚Počujte Jehovovo slovo.+  Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Beda nerozvážnym+ prorokom, ktorí chodia podľa vlastného ducha,+ keď nič nevideli!+  Tvoji proroci, Izrael, sa stali podobní líškam na spustošených miestach.+  Istotne nevystúpite do prielomov,+ ani pre dom Izraela nepostavíte kamenný múr,+ aby sa v Jehovovom dni+ postavil do boja.“  „Mali videnie, ktoré je nepravdivé, a lživú veštbu+ – tí, čo hovoria: ‚Jehovov výrok je,‘ keď ich Jehova neposlal, a čakajú, že sa nejaké slovo splní.+  Nevideli ste azda nepravdivé videnie a nehovorili ste lživú veštbu, keď ste hovorili: ‚Jehovov výrok je,‘ keď som nič nehovoril?“‘+  ‚Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „‚Pretože ste hovorili nepravdu a videli ste vo videní lži, preto, hľa, som proti vám,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“  A moja ruka je proti prorokom, ktorí vidia vo videní nepravdy a ktorí veštia lož.+ Nezostávajú v dôvernej+ skupine môjho ľudu a nebudú zapísaní do zápisu domu Izraela+ a neprídu na izraelskú pôdu;+ a budete musieť poznať, že som Zvrchovaný Pán Jehova,+ 10  pretože, áno, pretože zviedli môj ľud na scestie a hovoria: „Je pokoj!“, keď niet žiadneho pokoja;+ a je tu niekto, kto stavia deliacu stenu, ale sú tu nadarmo+ tí, čo ju omietajú vápnom.‘+ 11  Povedz tým, čo omietajú vápnom, že to spadne. Istotne príde zaplavujúci lejak a budete padať vy, ó, ľadovce, a zadutie víchric spôsobí rozpoltenie.+ 12  A hľa, stena spadne. Nepovie sa vám: ‚Kde je tá omietka, ktorú ste omietali?‘+ 13  Lebo toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Ja tiež spôsobím, aby v mojom zúrivom hneve prepuklo zadutie víchric a v mojom hneve nastane zaplavujúci lejak a v zúrivom hneve bude ľadovec na vyhubenie.+ 14  A ja zborím stenu, ktorú ste omietli vápnom, a uvediem ju do dotyku so zemou a bude odhalený jej základ.+ A istotne padne a prídete ku koncu uprostred nej; a budete musieť poznať, že som Jehova.‘+ 15  ‚A dovŕšim svoj zúrivý hnev na stene a na tých, čo ju omietajú vápnom, a poviem vám: „Steny už niet a tých, čo ju omietali, už niet,+ 16  izraelských prorokov, ktorí prorokujú Jeruzalemu a ktorí preň majú videnie pokoja,+ keď niet pokoja,“‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.+ 17  A ty, syn človeka, zameraj svoju tvár+ proti dcéram svojho ľudu, ktoré z vlastného srdca pôsobia+ ako prorokyne+, a prorokuj proti nim. 18  A povieš: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Beda ženám, ktoré zošívajú pásky na všetkých lakťoch a robia závoje na hlavu každej veľkosti, aby lovili duše!+ Či sú duše, ktoré vy, ženy, lovíte, tými, ktoré patria môjmu ľudu, a duše, ktoré patria vám, tými, ktoré zachovávate nažive? 19  A či ma budete znesväcovať u môjho ľudu za hrsť jačmeňa a za skyvu chleba,+ aby ste usmrcovali duše, ktoré by nemali zomrieť,+ a aby ste zachovávali nažive duše, ktoré by nemali žiť, svojou lžou môjmu ľudu, tým poslucháčom lži?“‘+ 20  Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Hľa, ženy, som proti vašim páskam, ktorými naháňate duše, akoby to boli lietajúce tvory, a ja vám ich vytrhnem z náručia a prepustím duše, ktoré lovíte, duše, akoby to boli lietajúce tvory.+ 21  A ja strhnem vaše závoje a oslobodím svoj ľud z vašej ruky a už vo vašej ruke nebudú niečím chyteným pri love; a budete musieť poznať, že som Jehova.+ 22  Pretože ste skľučovali srdce spravodlivého falošnosťou+, keď som mu sám nespôsobil bolesť, a pretože ste posilňovali ruky zlého,+ aby sa neobrátil od svojej zlej cesty, aby bol zachovaný nažive,+ 23  preto už ďalej neuvidíte vo videní nepravdu,+ vy, ženy, a nebudete už veštiť+ veštenie+; a ja oslobodím svoj ľud z vašej ruky,+ a budete musieť poznať, že som Jehova.‘“+

Poznámky pod čiarou