Ester 6:1–14

6  Počas tej noci opustil kráľa spánok.+ Preto povedal, aby priniesli knihu záznamov+ o záležitostiach časov. Tak prišlo k tomu, že ich čítali pred kráľom.  Potom sa našlo zapísané, akú správu podal+ Mardocheus o Bigtanovi a Térešovi, dvoch kráľových úradníkoch+, vrátnikoch, ktorí hľadali, ako položiť ruku na Kráľa Ahasvera.  Vtedy povedal kráľ: „Aká česť a veľká vec bola za to preukázaná Mardocheovi?“ Kráľovi slúžiaci, jeho slúžiaci, na to povedali: „Nič sa mu nepreukázalo.“+  Neskôr povedal kráľ: „Kto je na nádvorí?“ Tu prišiel Háman na vonkajšie nádvorie+ kráľovho domu povedať kráľovi, aby obesil Mardochea na kôl,+ ktorý preňho pripravil.  Kráľovi teda povedali jeho slúžiaci: „Je tu Háman+, stojí na nádvorí.“ Kráľ preto povedal: „Nech vojde.“  Keď vošiel Háman, kráľ mu povedal: „Čo sa má urobiť mužovi, v ktorého pocte má potešenie sám kráľ?“+ A tak si povedal Háman v srdci: „Komu by kráľ s väčším potešením preukazoval poctu ako mne?“+  Háman preto povedal kráľovi: „Čo sa týka muža, v ktorého pocte má potešenie sám kráľ,  nech prinesú kráľovské rúcho+, do ktorého sa oblieka kráľ, a koňa, na ktorom jazdí kráľ+ a na hlavu ktorého bola položená kráľovská pokrývka hlavy.  A rúcho a koňa nech zveria jednému z kráľových urodzených kniežat;+ a oblečú muža, v ktorého pocte má potešenie sám kráľ, a nechajú ho jazdiť na koni po námestí+ mesta+ a budú pred ním volať: ‚Tak sa urobí mužovi, v ktorého pocte má potešenie sám kráľ.‘“+ 10  Kráľ ihneď povedal Hámanovi: „Rýchlo, vezmi rúcho a koňa, ako si povedal, a urob tak Židovi Mardocheovi, ktorý sedí v kráľovej bráne. Nenechaj nesplnené nič zo všetkého, o čom si hovoril.“+ 11  A Háman teda vzal rúcho+ a koňa a obliekol Mardochea+ a nechal ho jazdiť po námestí mesta+ a vyvolával pred ním:+ „Tak sa urobí mužovi, v ktorého pocte má potešenie sám kráľ.“+ 12  Potom sa Mardocheus vrátil do kráľovej brány.+ Háman, ten sa ponáhľal do svojho domu, smútiaci a s prikrytou hlavou.+ 13  A Háman ďalej rozprával svojej manželke Zereš+ a všetkým svojim priateľom všetko, čo sa mu stalo. Na to mu jeho múdri muži+ a jeho manželka Zereš povedali: „Ak Mardocheus, pred ktorým si začal padať, je zo semena Židov, nezískaš nad ním prevahu, ale celkom určite padneš pred ním.“+ 14  Kým s ním ešte hovorili, prišli kráľovi dvorní úradníci a náhlivo+ priviedli Hámana na hostinu,+ ktorú urobila Ester.

Poznámky pod čiarou