Ester 5:1–14

5  A na tretí deň sa stalo,+ že sa Ester kráľovsky obliekla+ [a] potom sa postavila na vnútornom nádvorí+ kráľovho domu oproti kráľovmu domu, zatiaľ čo kráľ sedel na svojom kráľovskom tróne v kráľovskom dome oproti vchodu [do] domu.  A ihneď ako uvidel kráľ kráľovnú Ester stáť na nádvorí, stalo sa, že si získala v jeho očiach priazeň+, takže kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ktoré mal v ruke.+ A Ester sa priblížila a dotkla sa vrcholku žezla.  Potom jej kráľ povedal: „Čo máš, kráľovná Ester, a aká je tvoja prosba?+ Do polovice kráľovstva+ – to sa ti dá!“  Na to Ester povedala: „Ak sa to kráľovi naozaj zdá dobré, nech príde dnes kráľ s Hámanom+ na hostinu,+ ktorú som preňho urobila.“  Kráľ teda povedal: „Učiňte, aby Háman rýchlo+ konal podľa slova Ester.“ Neskôr kráľ a Háman prišli na hostinu, ktorú urobila Ester.  Počas hostiny s vínom povedal kráľ Ester: „Aká je tvoja prosebná žiadosť?+ Nech ti je splnená! A aká je tvoja prosba? Do polovice kráľovstva – nech je vykonaná!“  Na to Ester odpovedala a riekla: „Moja prosebná žiadosť a moja prosba je,  ak som našla priazeň v kráľových očiach+ a ak sa kráľovi naozaj zdá dobré vyhovieť mojej prosebnej žiadosti a konať podľa mojej prosby, nech kráľ a Háman prídu na hostinu, ktorú usporiadam pre nich [zajtra], a zajtra urobím podľa kráľovho slova.“+  Háman teda vyšiel toho dňa rozradostnený+ a s veselým srdcom; ale keď Háman zbadal Mardochea v kráľovej+ bráne, a že nevstáva+ a netrasie sa kvôli nemu,+ Hámana hneď naplnil zúrivý hnev voči Mardocheovi.+ 10  Háman sa však ovládol a vošiel do svojho domu. Potom poslal a dal priviesť svojich priateľov a svoju manželku Zereš+; 11  A Háman im potom oznámil slávu svojho bohatstva a veľký počet svojich synov+ a všetko,+ čím ho kráľ zvelebil, a ako ho vyvýšil nad kniežatá a kráľových sluhov.+ 12  A Háman ďalej povedal: „A čo viac, kráľovná Ester neuviedla s kráľom na hostinu, ktorú urobila, nikoho okrem mňa;+ a aj zajtra+ som k nej s kráľom pozvaný. 13  Ale to všetko – nič z toho ma neuspokojuje, kým vidím toho Žida Mardochea sedieť v kráľovej bráne.“ 14  A tak mu povedala jeho manželka Zereš a všetci jeho priatelia: „Nech urobia päťdesiat lakťov vysoký kôl+. Potom ráno+ povedz kráľovi, že naň majú povesiť Mardochea.+ Nato choď s kráľom radostne na hostinu.“ Vec sa teda videla Hámanovi dobrá+, a dal ten kôl urobiť.+

Poznámky pod čiarou