Daniel 12:1–13

12  A v priebehu toho času povstane Michael+, veľké knieža,+ ktoré stojí v prospech+ synov tvojho ľudu+. A istotne nastane taký čas tiesne, aký nenastal od [čias, keď] vznikol nejaký národ, až do toho času.+ A počas toho času unikne tvoj ľud,+ každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe.+  A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia,+ títo k životu trvajúcemu na neurčitý čas+ a tamtí na pohanu [a] na hnus+ trvajúci na neurčitý čas.  A tí, čo majú pochopenie, budú žiariť ako jas priestoru+, a tí, ktorí privádzajú mnohých k spravodlivosti,+ ako hviezdy na neurčitý čas, áno, navždy.  A ty, ó, Daniel, utaj tie slová a zapečať knihu+ až do času konca.+ Mnohí sa budú potulovať a [pravé] poznanie sa rozhojní.“+  A ja, Daniel, som videl, a hľa, stáli tu dvaja iní,+ jeden na brehu prúdu tu a druhý na brehu prúdu tam.+  Jeden potom povedal mužovi oblečenému do plátna,+ ktorý bol hore nad vodami prúdu: „Ako dlho to bude do konca podivuhodných vecí?“+  A počul som muža oblečeného do plátna, ktorý bol hore nad vodami prúdu, keď zodvihol svoju pravicu a svoju ľavicu k nebesiam a prisahal+ na Toho, ktorý žije na neurčitý čas:+ „Bude to na ustanovený čas, ustanovené časy a pol.+ A ihneď ako sa skončí rozrážanie sily svätého ľudu,+ dospejú ku koncu všetky tieto veci.“  A ja, ja som počul, ale nemohol som porozumieť,+ preto som povedal: „Ó, môj pane, aká bude konečná časť týchto vecí?“+  A povedal ďalej: „Choď, Daniel, lebo tieto slová sú utajené a zapečatené až do času konca.+ 10  Mnohí sa očistia+ a vybielia+ a budú prečistení.+ A zlí budú istotne konať zlé+ a žiadni zlí neporozumejú;+ ale tí, čo majú pochopenie, porozumejú.+ 11  A od času, keď bola odstránená+ stála [obeť]+ a bola umiestnená ohavnosť,+ ktorá pôsobí pustošenie, bude tisícdvestodeväťdesiat dní. 12  Šťastný+ je ten, kto zostáva v očakávaní a kto dospeje k tisíctristotridsiatim piatim dňom! 13  A ty, ty choď ku koncu;+ a budeš odpočívať,+ ale vstaneš k svojmu údelu na konci dní.“+

Poznámky pod čiarou