Aggeus 2:1–23

2  V siedmom+ [mesiaci], dvadsiateho prvého [dňa] mesiaca stalo sa Jehovovo slovo prostredníctvom proroka Haggea+ hovoriac:  „Povedz, prosím, Zorobábelovi+, synovi Šealtiela+, judskému miestodržiteľovi,+ a Jozuovi+, synovi Jehocádaka+, veľkňazovi, a ostatku ľudu, povediac:  ‚Kto tu medzi vami pozostal, ktorý videl tento dom v jeho predošlej sláve?+ A ako ho vidíte dnes? Nie je v porovnaní s tamtým vo vašich očiach ako nič?‘+  ‚Ale buď teraz silný, ó, Zorobábel,‘ je Jehovov výrok, ‚a buď silný,+ ó, Jozua, syn Jehocádakov, veľkňaz.‘ ‚A buď silný všetok ľud zeme,‘ je Jehovov výrok, ‚a pracuj.‘+ ‚Veď ja som s vami,‘+ je výrok Jehovu vojsk.  ‚[Pamätajte] na to, čo som s vami uzavrel, keď ste vyšli z Egypta+ a [keď] môj duch+ stál medzi vami. Nebojte sa.‘“+  „Lebo toto povedal Jehova vojsk: ‚Ešte raz – je to chvíľka+ – a zatrasiem nebesami a zemou a morom a súšou.‘+  ‚A ja zatrasiem všetkými národmi a žiadúce veci všetkých národov vojdú;+ a naplním tento dom slávou,‘+ povedal Jehova vojsk.  ‚Striebro je moje a zlato je moje,‘+ je výrok Jehovu vojsk.  ‚Väčšia bude sláva tohto neskoršieho domu ako [sláva] skoršieho,‘+ povedal Jehova vojsk. ‚A na tomto mieste dám pokoj,‘+ je výrok Jehovu vojsk.“ 10  V dvadsiatom štvrtom [dni] deviateho [mesiaca], v druhom roku Dária stalo sa Jehovovo slovo k prorokovi Haggeovi+ hovoriac: 11  „Toto povedal Jehova vojsk: ‚Opýtaj sa, prosím, kňazov na zákon+ a povedz: 12  „Keď muž nesie v suknici svojho rúcha sväté mäso a dotkne sa svojou suknicou chleba alebo duseného jedla alebo vína alebo oleja alebo akéhokoľvek jedla, či sa to stane svätým?“‘“+ A kňazi odpovedali a riekli: „Nie!“ 13  A Haggeus ďalej povedal: „Ak sa niekto znečistený zomretou dušou dotkne ktorejkoľvek z týchto vecí, či sa to stane nečistým?“+ Kňazi na to odpovedali a riekli: „Stane sa to nečistým.“ 14  Haggeus na to odpovedal a riekol: „‚Taký je tento ľud a taký je predo mnou tento národ,‘+ je Jehovov výrok, ‚a také je všetko dielo jeho rúk a všetko, čo tam predkladajú. Je to nečisté.‘+ 15  ‚Ale teraz, prosím, zamerajte srdce+ [na to] od tohto dňa a ďalej, predtým, ako bol v Jehovovom chráme položený kameň na kameni,+ 16  odvtedy, keď boli tie veci – prišlo sa k hromade dvadsiatich [mier], a ukázalo sa, že je ich desať; prišlo sa k lisovacej nádrži, aby sa načerpalo päťdesiat [mier] z vínneho žľabu, a ukázalo sa, že je ich dvadsať;+ 17  postihol som vás páľavou+ [obilia] a sneťou+ a krúpami+, dokonca každé dielo vašich rúk,+ a nikto u vás [sa neobrátil] ku mne,‘+ je Jehovov výrok — 18  ‚Zamerajte, prosím, srdce+ [na to] od tohto dňa a ďalej, od dvadsiateho štvrtého [dňa] deviateho [mesiaca], odo dňa, keď bol položený základ Jehovovho chrámu;+ zamerajte srdce na [toto]: 19  je dosiaľ v obilnej jame semeno?+ A vinič a figovník a olivovník a granátovník – ten dosiaľ neurodil, však? Od tohto dňa budem udeľovať požehnanie.‘“+ 20  A Jehovovo slovo sa stalo k Haggeovi+ druhý raz dvadsiateho štvrtého [dňa] mesiaca+ hovoriac: 21  „Povedz Zorobábelovi, judskému miestodržiteľovi:+ ‚Trasiem nebesami a zemou.+ 22  A určite rozvrátim trón kráľovstiev a vyhladím silu kráľovstiev národov;+ a ja rozvrátim dvojkolesový voz a jeho jazdcov; a kone a ich jazdci určite klesnú,+ každý mečom svojho brata.‘“+ 23  „‚V ten deň,‘ je výrok Jehovu vojsk, ‚ťa vezmem, ó, Zorobábel+, syn Šealtiela+, môj sluha,‘ je Jehovov výrok, ‚a postavím ťa určite ako pečatný prsteň+, pretože ty si ten, koho som si vyvolil,‘+ je výrok Jehovu vojsk+.“

Poznámky pod čiarou