Aggeus 1:1–15

1  V druhom roku kráľa Dária,+ v šiestom mesiaci, prvého dňa mesiaca stalo sa Jehovovo slovo prostredníctvom proroka Haggea+ k Šealtielovmu+ synovi Zorobábelovi+, judskému miestodržiteľovi,+ a k Jehocádakovmu+ synovi Jozuovi+, veľkňazovi, hovoriac:  „Toto povedal Jehova vojsk+: ‚Pokiaľ ide o tento ľud, povedali: „Neprišiel čas, čas Jehovovho domu, aby bol vystavaný.“‘“+  A Jehovovo slovo ďalej prichádzalo prostredníctvom proroka Haggea hovoriac:  „Je čas, aby ste bývali v svojich obkladaných domoch,+ zatiaľ čo tento dom je spustnutý?+  A teraz toto povedal Jehova vojsk: ‚Zamerajte svoje srdce na svoje cesty.+  Zasiali ste mnoho semena, ale zbiera sa málo.+ Je sa, ale nie do sýtosti.+ Pije sa, ale nie do opojenia. Obliekajú sa šaty, ale nikto sa nezahreje; a ten, kto sa dáva najať, dáva sa najať za deravé vrecko.‘“+  „Toto povedal Jehova vojsk: ‚Zamerajte svoje srdce na svoje cesty!‘+  ‚Vyjdite na vrch a prineste stavebné drevo.+ A stavajte dom,+ aby som v ňom našiel zaľúbenie+ a aby som bol oslávený,‘+ povedal Jehova.“  „‚Hľadalo sa mnoho, ale bolo tu len trochu;+ a priniesli ste [to] do domu, a ja som na to fúkol+ – prečo?‘+ je výrok Jehovu vojsk. ‚Pre môj dom, ktorý je spustnutý, zatiaľ čo sa vy naháňate každý kvôli svojmu vlastnému domu.+ 10  Preto nebesia nad vami zadržali [svoju] rosu a zem zadržala svoj výnos.+ 11  A ja som privolával sucho na zem a na vrchy a na obilie a na nové víno+ a na olej a na to, čo rodila zem, a na pozemského človeka a na domáce zviera a na všetku lopotu rúk.‘“+ 12  A Zorobábel+, syn Šealtielov, a Jozua, syn Jehocádakov+, veľkňaz, a ostatok ľudu začali počúvať hlas Jehovu, svojho Boha,+ a slová proroka Haggea+, lebo ho poslal Jehova, ich Boh; a ľud sa začal báť Jehovu.+ 13  A Jehovov posol+ Haggeus ďalej hovoril ľudu podľa poverenia posla od Jehovu+ hovoriac: „‚Som s vami,‘+ je Jehovov výrok.“ 14  A Jehova potom vzbudil ducha+ Zorobábela, syna Šealtielovho, judského miestodržiteľa, a ducha Jozuu+, syna Jehocádakovho, veľkňaza, a ducha ostatku ľudu; a vstupovali a dávali sa do práce na dome Jehovu vojsk, svojho Boha.+ 15  To bolo dvadsiateho štvrtého dňa, šiesteho mesiaca, v druhom roku kráľa Dária.+

Poznámky pod čiarou