Zachariáš 6:1–15

6  Potom som zase zdvihol oči a videl; a hľa, medzi dvoma vrchmi vychádzali štyri dvojkolesové vozy, a tie vrchy boli medené vrchy.  V prvom dvojkolesovom voze boli červené kone+; a v druhom dvojkolesovom voze [boli] čierne kone+.  A v treťom dvojkolesovom voze boli biele kone+; a v štvrtom dvojkolesovom voze kone+ grošované, strakaté.  A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý so mnou hovoril: „Kto sú tieto, môj pane?“+  Anjel teda odpovedal a riekol mi: „Toto sú štyria duchovia+ nebies, ktorí vychádzajú+ po tom, ako zaujali postavenie pred Pánom+ celej zeme+.  A pokiaľ ide o ten, kde sú čierne kone, tie vychádzajú do krajiny severu+; a biele, tie vyjdú za more; a grošované, tie vyjdú do krajiny juhu+.  A strakaté+, tie vyjdú a budú stále hľadať, [kam] ísť, aby prechádzali zem.“+ Potom povedal: „Choďte, prechádzajte zem.“ A začali prechádzať zem.  A zavolal na mňa a vravel mi hovoriac: „Vidíš, tie, ktoré vychádzajú do krajiny severu, tie spôsobili, aby v krajine severu+ spočinul Jehovov duch+.“  A Jehovovo slovo naďalej prichádzalo ku mne hovoriac: 10  „Nech sa vezme niečo od ľudí vo vyhnanstve,+ [áno] od Cheldaja a od Tobijaha a od Jedajaha, a ty v ten deň prídeš a vojdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho,+ [s tými], ktorí prišli z Babylonu. 11  A vezmeš striebro a zlato a urobíš veľkolepú korunu+ a vložíš [ju] na hlavu veľkňaza Jozuu,+ syna Jehocádakovho. 12  A povieš mu:‚Toto povedal Jehova vojsk: „Tu je muž+, ktorého meno je Výhonok+. A vypučí zo svojho miesta a určite vystaví Jehovov chrám.+ 13  A sám vystaví Jehovov chrám, a on, on ponesie dôstojnosť;+ a zasadne a bude panovať na svojom tróne a stane sa na svojom tróne kňazom+ a medzi oboma bude určite rada pokoja+. 14  A veľkolepá koruna bude patriť Helemovi a Tobijahovi a Jedajahovi+ a Chenovi, synovi Sofoniáša, ako pamiatka+ v Jehovovom chráme. 15  A tí, ktorí sú ďaleko, prídu a budú stavať v Jehovovom chráme.“+ A budete musieť poznať, že ma k vám poslal sám Jehova vojsk.+ A stane sa to – ak budete plne počúvať hlas Jehovu, svojho Boha.‘“+

Poznámky pod čiarou