Títovi 3:1–15

3  Ďalej im pripomínaj, aby sa podriaďovali+ a poslúchali vlády a vrchnosti ako panovníkov+ a boli pripravení pre každé dobré dielo,+  aby o nikom nehovorili urážlivo, neboli bojovní,+ [ale] rozumní+ a prejavovali miernosť v každom ohľade všetkým ľuďom.+  Veď aj my sme boli kedysi nerozumní, neposlušní, zvádzaní, otroci rôznych žiadostí a rozkoší, žili sme v zle a závisti, [boli sme] protivní a nenávideli sme sa navzájom.+  Avšak keď náš Záchranca,+ Boh, zjavil láskavosť+ a lásku k človeku,+  zachránil nás nie pre skutky,+ ktoré sme konali v spravodlivosti,+ ale podľa svojho milosrdenstva+ kúpeľom+, ktorý nás priviedol k životu,+ a tým, že nás obnovil svätým duchom.+  Tohto [ducha] bohato na nás vylial prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Záchrancu,+  aby sme sa stali dedičmi+ podľa nádeje na večný život,+ keď budeme vyhlásení za spravodlivých+ v jeho nezaslúženej láskavosti.+  Tá reč je pravdivá+ a želám si, aby si stále na tom trval, aby tí, čo uverili Bohu, mysleli na konanie znamenitých skutkov.+ To je znamenité a užitočné pre ľudí.  Vyhýbaj sa však pochabým otázkam+, rodokmeňom+, sporom+ a bojom kvôli Zákonu,+ lebo sú neužitočné a márne. 10  Človeka podporujúceho sektu+ po prvom a druhom napomenutí+ zavrhni+, 11  lebo vieš, že taký človek zišiel z cesty a hreší, a sám sa odsudzuje.+ 12  Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika+, usiluj sa prísť ku mne do Nikopolu, lebo som sa rozhodol tam prezimovať+. 13  Vychystaj starostlivo na cestu Zenasa, ktorý je skúsený v Zákone, a Apolla, aby im nič nechýbalo.+ 14  Nech sa však aj naši ľudia učia konať znamenité skutky, aby uspokojili svoje naliehavé potreby+ [a] aby neboli neplodní.+ 15  Všetci, čo sú so mnou, ti posielajú pozdravy.+ Pozdravuj tých, čo majú voči nám náklonnosť vo viere. Nech je nezaslúžená láskavosť s vami všetkými.+

Poznámky pod čiarou