Títovi 2:1–15

2  Ty však stále hovor to, čo je vhodné pre zdravé+ učenie.  Nech sú vekom starší muži+ umiernení vo zvykoch, vážni+, zdravej mysle, zdraví vo viere,+ v láske, vo vytrvalosti+.  Takisto nech sa vekom staršie ženy+ správajú úctivo, neohovárajú,+ ani nech nie sú zotročené množstvom vína, [nech sú] učiteľkami dobrého,  aby viedli mladé ženy k rozvážnosti, aby milovali svojich manželov,+ aby milovali svoje deti,+  aby boli zdravej mysle, cudné+, doma pracovité, dobré a podriaďovali+ sa svojim manželom, aby sa o Božom slove nehovorilo utŕhačne.+  Práve tak nabádaj mladších mužov, aby boli zdravej mysle,+  a sám buď vo všetkom príkladom znamenitých skutkov;+ prejavuj neskazenosť v svojom učení,+ vážnosť,  zdravú reč, ktorá nemôže byť odsúdená,+ aby sa ten z odporujúcej strany zahanbil, nemajúc čo hanebné povedať o nás.+  Nech sú otroci+ vo všetkom podriadení svojim majiteľom+ a nech sa im páčia tak, že neodvrávajú,+ 10  nekradnú,+ ale plne prejavujú dobrú vernosť,+ aby vo všetkom zdobili učenie nášho Záchrancu,+ Boha. 11  Veď bola zjavená Božia nezaslúžená láskavosť+, ktorá prináša záchranu+ ľuďom+ každého druhu+ 12  a poúča nás, aby sme odvrhli bezbožnosť+ a svetské žiadosti+ a žili uprostred tohto terajšieho systému vecí+ so zdravou mysľou a spravodlivosťou a zbožnou oddanosťou+, 13  kým čakáme na šťastnú nádej+ a slávne+ zjavenie veľkého Boha a nášho Záchrancu, Krista Ježiša, 14  ktorý dal sám seba+ za nás, aby nás vyslobodil+ z každého druhu nezákonnosti a očistil+ si ľud, ktorý mu výhradne patrí,+ horlivý pre znamenité skutky.+ 15  Neprestajne o tom hovor, nabádaj a karhaj s plnou právomocou prikazovať.+ Nech tebou nikto nepohŕda+.

Poznámky pod čiarou