Príslovia 28:1–28

28  Skazení utekajú, keď niet prenasledovateľa,+ ale spravodliví sú ako mladý lev, ktorý si dôveruje.+  Pre svoj priestupok má krajina mnoho [po sebe nasledujúcich] kniežat,+ ale prostredníctvom človeka s rozlišovacou schopnosťou a s poznaním práva [knieža] zostane dlho.+  Telesne schopný muž, ktorý má málo prostriedkov a ktorý podvádza ponížených,+ je ako dážď, ktorý odplavuje, takže niet potravy.  Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália skazeného,+ ale tí, ktorí zákon zachovávajú, sa roznecujú proti nim.+  Ľudia oddaní zlu nemôžu rozumieť súdu, ale tí, ktorí hľadajú Jehovu, môžu rozumieť všetkému.+  Lepší je ten, kto má málo prostriedkov a chodí v rýdzosti, ako niekto pokrivený vo [svojich] cestách, hoci je bohatý.+  Syn s porozumením zachováva zákon,+ ale kto sa združuje s nenásytníkmi, ponižuje svojho otca.+  Kto úrokom a úžerou rozmnožuje svoje cennosti,+ zbiera ich iba pre toho, ktorý preukazuje priazeň poníženým.+  Kto odvracia ucho, aby nepočul zákon+ – i jeho modlitba je niečím odporným.+ 10  Ten, kto spôsobuje, aby priami zablúdili na zlú cestu,+ sám padne do vlastnej jamy,+ ale bezchybní získajú do vlastníctva dobré.+ 11  Boháč je múdry vo svojich vlastných očiach,+ ale ponížený, ktorý má rozlišovaciu schopnosť, ho preskúmava.+ 12  Keď spravodliví jasajú,+ je hojnosť krásy; ale keď skazení vstávajú, človek sa zatajuje.+ 13  Kto prikrýva svoje priestupky, nebude mať úspech,+ ale tomu, kto [ich] vyznáva a opúšťa, bude preukázané milosrdenstvo.+ 14  Šťastný je človek, ktorý stále pociťuje bázeň,+ ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, upadne do nešťastia.+ 15  Ako revúci lev a útočiaci medveď, taký je skazený vládca nad poníženým ľudom.+ 16  Vodca, ktorému chýba pravá rozlišovacia schopnosť, má hojnosť podvodníckych zvykov,+ ale ten, kto nenávidí nepoctivý zisk,+ predĺži [svoje] dni. 17  Človek zaťažený vinou krvi za dušu utečie až do jamy.+ Nech sa ho nezmocnia. 18  Kto chodí bezchybne, bude zachránený,+ ale kto je pokrivený vo [svojich] cestách, padne náhle.+ 19  Ten, kto obrába svoju vlastnú pôdu, bude mať dostatok chleba,+ a ten, kto sa usiluje o bezcenné veci, bude mať dostatok chudoby.+ 20  Muž verných skutkov získa mnoho požehnania,+ ale ten, kto sa ponáhľa získať bohatstvo, nezostane nevinný.+ 21  Prejavovať predpojatosť nie je dobré,+ ani to, aby sa telesne schopný muž previnil pre kúsok chleba. 22  Muž so závistlivým okom sa náhli za hodnotnými vecami,+ ale nevie, že na neho príde núdza. 23  Kto karhá nejakého človeka,+ nájde neskoršie viacej priazne ako ten, kto lichotí svojím jazykom. 24  Kto okráda svojho otca a matku+ a hovorí: „To nie je priestupok,“+ je spoločníkom muža pôsobiaceho záhubu. 25  Kto je vyzývavý v duši, roznecuje spor,+ ale ten, kto sa spolieha na Jehovu, stučnie.+ 26  Kto sa spolieha na svoje vlastné srdce, je hlúpy,+ ale kto chodí v múdrosti, ten unikne.+ 27  Kto dáva tomu, ktorý má málo prostriedkov, nebude mať núdzu,+ ale kto schováva svoje oči, dostane mnoho kliatieb.+ 28  Keď vstávajú skazení, človek sa ukrýva,+ ale keď hynú, spravodlivých pribúda.+

Poznámky pod čiarou