Príslovia 23:1–35

23  Ak by si sa posadil jesť s kráľom, mal by si dávať pozor [na to], čo je pred tebou,+  a položíš si nôž na hrdlo, ak máš žiadostivú dušu.+  Neprejavuj žiadostivosť po jeho chutných jedlách, pretože je to pokrm lží.+  Nelopoť sa, aby si získal bohatstvo.+ Skoncuj so svojím vlastným porozumením.+  Nechal si svoje oči, aby naň pohliadli, hoci nie je ničím?+ Lebo si určite robí krídla podobné orlím a odlieta k nebesiam.+  Neživ sa pokrmom niekoho, kto nemá štedré oko,+ ani nebuď žiadostivý jeho chutných jedál.+  Lebo je ako ten, ktorý počíta vo svojej duši.+ Hovorí ti: „Jedz a pi“, ale jeho srdce nie je s tebou.+  Sústo, ktoré si zjedol, vyvrátiš a premárniš svoje príjemné slová.+  Nehovor do uší hlupáka,+ pretože pohrdne tvojimi rozvážnymi slovami.+ 10  Neposúvaj naspäť dávnu medzu+ a nevstupuj na pole chlapcov bez otca.+ 11  Lebo ich Vykupiteľ je silný; on sám sa ujme ich sporu s tebou.+ 12  Nakloň svoje srdce ku kázni a svoje ucho k výrokom poznania.+ 13  Nezdržiavaj kázeň od chlapca.+ Ak ho biješ prútom, nezomrie. 14  Sám by si ho mal biť prútom, aby si vyslobodil jeho dušu zo šeolu.+ 15  Syn môj, ak zmúdrelo tvoje srdce,+ aj moje srdce sa bude radovať.+ 16  A moje obličky budú jasať, keď tvoje pery budú hovoriť priamosť.+ 17  Nech tvoje srdce nezávidí hriešnikom,+ ale buď v bázni pred Jehovom po celý deň.+ 18  Lebo vtedy bude jestvovať budúcnosť+ a tvoja vlastná nádej nebude odrezaná.+ 19  Počuj, syn môj, a zmúdrej a veď svoje srdce ďalej po ceste.+ 20  Nebuď medzi silnými pijanmi vína,+ medzi tými, ktorí nenásytne jedia mäso.+ 21  Lebo opilec a nenásytník schudobnejú+ a ospalosť oblečie [človeka] do handier.+ 22  Počúvaj svojho otca, ktorý spôsobil tvoje narodenie,+ a nepohŕdaj svojou matkou len preto, že zostarla.+ 23  Kúp si pravdu+ a nepredaj ju – múdrosť a kázeň a porozumenie.+ 24  Otec spravodlivého sa bude určite tešiť;+ kto sa stáva otcom múdreho, bude sa z neho tiež radovať.+ 25  Tvoj otec a tvoja matka budú plesať, a tá, ktorá ťa porodila, sa bude tešiť.+ 26  Syn môj, daj mi svoje srdce a nech majú tvoje oči potešenie v mojich vlastných cestách.+ 27  Lebo prostitútka je hlbokou jamou+ a cudzinka je úzkou studňou. 28  Istotne striehne ako lupič;+ a medzi ľuďmi zvyšuje [počet] zradných.+ 29  Kto má biedu? Kto má nevoľnosť? Kto má spory?+ Kto má starosti? Kto má rany bez príčiny? Kto má zahmlený zrak? 30  Tí, ktorí sa dlho zdržujú pri víne,+ tí, ktorí prichádzajú ochutnávať miešané víno.+ 31  Nehľaď na víno, keď červenie, keď iskrí v pohári, [keď] hladko kĺže. 32  Nakoniec uštipne ako had+ a vylučuje jed ako zmija.+ 33  Tvoje vlastné oči uvidia divné veci a tvoje vlastné srdce bude hovoriť zvrátenosti.+ 34  A určite budeš ako ten, kto si líha do srdca mora, ako ten, kto si líha na vrcholec stožiara.+ 35  „Udreli ma, ale neochorel som; tĺkli ma, ale nevedel som o tom. Kedy sa zobudím?+ A budem ho hľadať ešte viac.“+

Poznámky pod čiarou