Príslovia 18:1–24

18  Ten, kto sa oddeľuje, bude hľadať svoju vlastnú sebeckú túžbu;+ vzbúri sa proti každej praktickej múdrosti.+  Kto je hlúpy, nenachádza potešenie v rozlišovacej schopnosti,+ iba ak by sa odkrylo jeho srdce.+  Keď vstúpi skazený, vstúpi tiež pohŕdanie;+ a spolu s potupou+ je pohana.  Slová mužových úst sú hlboké vody.+ Studňa múdrosti je prýštiacou bystrinou.+  Nie je dobré nadŕžať skazenému,+ ani odmietať spravodlivého pri súde.+  Pery toho, kto je hlúpy, vstupujú do hádky+ a jeho ústa volajú dokonca po úderoch.+  Ústa hlupáka sú jeho skazou+ a jeho pery sú osídlom jeho duši.+  Slová ohovárača sú ako niečo, čo sa lačne prehltáva,+ čo zostupuje do najvnútornejších častí brucha.+  Aj ten, kto sa v práci prejavuje [ako] nedbanlivý+ – je bratom toho, kto spôsobuje skazu.+ 10  Jehovovo meno je silnou vežou.+ Do nej uteká spravodlivý a dostáva ochranu.+ 11  Hodnotné veci bohatého sú jeho silným mestom+ a v jeho predstavách sú ako ochranná hradba.+ 12  Pred zrútením je srdce muža povýšené,+ a pred slávou je pokora.+ 13  Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako [ju] vypočuje,+ je to od neho pochabosť a poníženie.+ 14  Duch muža sa dokáže vyrovnať so svojím ochorením,+ ale kto môže uniesť skrúšeného ducha?+ 15  Srdce toho, kto má porozumenie, získava poznanie+ a ucho múdrych sa snaží nájsť poznanie.+ 16  Dar človeka urobí pre neho široký priechod+ a privedie ho i pred veľkých ľudí.+ 17  Ten, kto je prvý vo svojom právnom spore, je spravodlivý;+ jeho blížny vstúpi a určite ho preskúma.+ 18  Lós upokojuje i spory+ a oddeľuje od seba i mocných.+ 19  Brat, proti ktorému bol spáchaný priestupok, je viac ako silné mesto;+ a sú spory, ktoré sú ako závora na obytnej veži.+ 20  Brucho muža sa nasýti plodov jeho úst;+ [on] sa nasýti i výnosom svojich pier.+ 21  Smrť i život sú v moci jazyka+ a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho plody.+ 22  Našiel niekto [dobrú] manželku?+ Našiel niečo dobré+ a dostáva sa mu priazne od Jehovu.+ 23  Ten, kto má málo prostriedkov, vyslovuje úpenlivé prosby,+ ale kto je bohatý, odpovedá silácky.+ 24  Sú druhovia, ktorí majú sklon rozbiť sa navzájom na kusy,+ ale je priateľ, ktorý sa pridŕža pevnejšie ako brat.+

Poznámky pod čiarou