Plač Jeremiáša 2:1–22

א [Alef] 2  Ako len zahaľuje Jehova v svojom hneve mrakom dcéru Siona!+Z neba na zem zvrhol+ krásu Izraela.+V deň svojho hnevu nepamätal na svoju podnož+. ב [Bet]   Jehova prehltol, neprejavil súcit s nijakými miestami Jakobovho bývania+.Vo výbuchu svojho hnevu zboril opevnené miesta+ dcéry Júdu.Priviedol do styku so zemou,+ znesvätil kráľovstvo+ a jeho kniežatá.+ ג [Gimel]   V žiari hnevu zoťal každý roh Izraela.+Obrátil svoju pravicu späť pred nepriateľom;+a v Jakobovi stále horí ako planúci oheň, ktorý všade dookola pohlcuje.+ ד [Dalet]   Zošliapol svoj luk ako nepriateľ.+ Jeho pravica+ zaujala polohuako protivník,+ a usmrtil všetkých žiadúcich pre oči.+Do stanu+ dcéry Siona vylial svoj zúrivý hnev ako oheň.+ ה [He]   Jehova sa stal podobným nepriateľovi.+ Prehltol Izrael.+Prehltol všetky jeho obytné veže,+ zničil všetky svoje opevnené miesta.+A rozhojňuje smútok a nariekanie dcéry Júdu.+ ו [Vav]   A so svojím prístreškom+ zaobchodí násilne, ako s tým v záhrade.+ Zničil svoj sviatok.Jehova spôsobil, že sa zabudol na Sione sviatok+ i sabat,a v svojom hnevlivom verejnom odsúdení neukázal nijaký rešpekt pred kráľom a kňazom.+ ז [Zajin]   Jehova odvrhol svoj oltár.+ Odsotil svoju svätyňu.+Múry ich obytných veží vydal do ruky nepriateľa.+V Jehovovom dome nechali znieť [svoj] hlas ako v deň sviatku.+ ח [Chet]   Jehova myslel na to, že zničí múr+ dcéry Siona.Natiahol mernú šnúru.+ Neodvrátil svoju ruku od pohltenia.+A pôsobí, že násyp a múr smútia.+ Spolu sa rozpadávali. ט [Tet]   Jej brány+ zapadli až do zeme. Zničil a rozlámal jej závory.Jej kráľ a jej kniežatá sú medzi národmi.+ Niet zákona.+Jej proroci tiež nenašli videnie od Jehovu.+ י [Jod] 10  Starší muži dcéry Siona sedia na zemi, [kde] mlčia.+Na hlavu si nasypali prach.+ Opásali sa vrecovinou.+Panny Jeruzalema sklonili svoje hlavy po zem.+ כ [Kaf] 11  Moje oči dospeli ku koncu v čistých slzách.+ Moje črevá kvasia.+Moja pečeň je vyliata na samu zem+ pre rozvrat dcéry môjho ľudu,+lebo omdlieva dieťa i dojča na námestiach mesta.+ ל [Lamed] 12  Hovorili svojim matkám: „Kde je obilie a víno?“+Lebo omdlievali ako niekto zabitý na námestiach mesta,lebo ich duša sa vylievala do náručia ich matiek. מ [Mem] 13  Na čo ťa mám použiť ako svedka? K čomu ťa mám pripodobniť, dcéra Jeruzalema?+Čo mám urobiť tebe rovné, aby som ťa utešil, ó, panenská dcéra Siona?+Veď tvoj rozvrat+ je taký veľký ako more. Kto ti môže priniesť uzdravenie?+ נ [Nun] 14  Tvoji proroci videli pre teba vo videní bezcenné a neuspokojivé veci+a neodkryli tvoje previnenie, aby odvrátili tvoje zajatie,+ale stále videli pre teba vo videní bezcenné a zvádzajúce vyhlásenia.+ ס [Samech] 15  Všetci, čo prechádzali po ceste, tlieskali nad tebou rukami.+Hvízdali+ a potriasali hlavou+ nad dcérou Jeruzalema [a hovorili]:„Toto je to mesto, o ktorom hovorievali: ‚Je dokonalosťou krásy, jasotom pre celú zem‘?“+ פ [Pe] 16  Všetci tvoji nepriatelia otvorili nad tebou ústa.+Hvízdali a škrípali zubami.+ Povedali: „My [ju] prehltneme.+Toto je naozaj deň, v ktorý sme dúfali.+ Našli sme! Videli sme!“+ ע [Ajin] 17  Jehova uskutočnil, čo zamýšľal.+ Dovŕšil svoj výrok,+to, čo prikazoval od dávnych dní.+ Zboril a neprejavil súcit.+A pôsobí, že sa nepriateľ nad tebou raduje.+ Vyvýšil roh tvojich protivníkov.+ צ [Cade] 18  Ich srdce volalo k Jehovovi,+ ó, múry dcéry Siona.+Spôsob, nech dňom a nocou stekajú slzy ako bystrina.+Nedovoľ ochabnutie. Kiež nemá pokoj zrenica tvojho oka. ק [Kof] 19  Vstaň! Fňukaj za noci po začiatok ranných stráží.+Vylej svoje srdce+ pred Jehovovou tvárou+ ako vodu.Zodvihni k nemu dlane+ kvôli duši svojich detí,ktoré omdlievajú pre hlad vo vchodoch do každej ulice.+ ר [Reš] 20  Pozri, ó, Jehova, no pozri+ predsa na toho, s kým si tak kruto zaobchodil.Mali by ženy stále jesť svoje vlastné plody, deti, ktoré sa narodili plne vyvinuté,+alebo by mal byť kňaz a prorok zabitý v Jehovovej svätyni?+ ש [Šin] 21  Chlapec a starec+ ľahli si na zem ulíc.+Moje panny a moji mladí muži padli mečom.+Zabíjal si v deň svojho hnevu.+ Pobíjal si;+ nemal si nijaký súcit.+ ת [Tav] 22  Ako v deň sviatku+ si pristúpil na vyvolávanie mojich miest, [kde] bývam ako cudzí usadlík, všade dookola.A v deň Jehovovho hnevu nebolo nikoho, kto by unikol alebo prežil;+i tých, ktorých som plne vyvinutých porodila a vychovala, tých vyhubil môj nepriateľ.+

Poznámky pod čiarou