Plač Jeremiáša 1:1–22

א [Alef] 1  Ako si sadlo osamelo to mesto,+ ktoré oplývalo ľuďmi!+Ako sa stalo podobným vdove to,+ ktoré bolo ľudnaté medzi národmi!+Ako to, ktoré bolo kňažnou medzi správnymi oblasťami, dospelo k nútenej práci!+ ב [Bet]   Počas noci usedavo plače+ a na lícach má slzy.+Medzi všetkými milencami nemá nikoho, kto by ho potešil.+Všetci jeho druhovia si počínali voči nemu zradne.+ Stali sa mu nepriateľmi.+ ג [Gimel]   Júda odišiel do vyhnanstva pre trápenie+ a pre hojnosť nevoľníctva.+Musí bývať sám medzi národmi.+ Nenašiel iné miesto odpočinku.Všetci, ktorí ho prenasledovali, ho dostihli v tiesnivých okolnostiach.+ ד [Dalet]   Sionské cesty smútia, lebo nikto neprichádza na sviatok.+Všetky jeho brány sú spustošené,+ jeho kňazi vzdychajú.+Jeho panny postihol zármutok a on sám má horkosť.+ ה [He]   Jeho protivníci sa stali hlavou.+ Tí, čo sú dnes jeho nepriatelia, sú bez záujmu.+Lebo sám Jehova mu priviedol zármutok pre hojnosť jeho priestupkov,+jeho deti kráčali zajaté pred protivníkom.+ ו [Vav]   A od dcéry Siona odchádza všetka jej nádhera.+Jej kniežatá boli ako jelene, čo nenašli nijakú pastvinu;+a bez sily stále kráčajú pred prenasledovateľom.+ ז [Zajin]   Jeruzalem si spomenul [v] dňoch svojho trápenia a svojho ľudu bez domovana všetky svoje žiadúce veci, ktoré bývali od dávnych dní.+Keď jeho ľud upadol do ruky protivníka a on nemal pomocníka,+protivníci ho videli. Smiali sa nad jeho zrútením.+ ח [Chet]   Jeruzalem sa dopustil očividného hriechu.+ Preto sa stal iba protivnou vecou.+Všetci, ktorí ho ctili, zaobchádzali s ním ako s lacnou vecou,+ lebo videli jeho nahotu.+On tiež vzdychá+ a obracia sa chrbtom. ט [Tet]   Jeho nečistota je v jeho sukniach.+ Nepamätal na svoju budúcnosť.+A schádza úžasným spôsobom. Nemá utešiteľa.+Ó, Jehova, pozri na moje trápenie,+ veď nepriateľ sa vypína.+ י [Jod] 10  Protivník roztiahol svoju ruku proti všetkým jeho žiadúcim veciam.+Veď videl národy, ktoré prišli do jeho svätyne,+ktorým si prikázal, že nemajú vojsť do zboru, ktorý patrí tebe. כ [Kaf] 11  Všetok jeho ľud vzdychá; hľadá chlieb.+Dali svoje žiadúce veci za niečo na jedenie, aby občerstvili dušu.+Pozri, ó, Jehova, a pohliadni predsa, veď som sa stal akoby ženou, ktorá nemá hodnotu.+ ל [Lamed] 12  Nie je to ničím pre vás všetkých, prechádzajúcich cestou? Pozrite a hľaďte.+Jestvuje nejaká bolesť ako moja bolesť, ktorá mi bola uštedrená,+ktorou Jehova spôsobil zármutok v deň svojho horiaceho hnevu?+ מ [Mem] 13  Z výšky poslal oheň do mojich kostí+ a každú si podmaňuje.Rozprestrel sieť mojim nohám.+ Obrátil ma naspäť.Urobil zo mňa spustošenú ženu. Som chorá celý deň.+ נ [Nun] 14  Zostáva bdelý voči mojim priestupkom.+ V jeho ruke sa preplietajú navzájom.Vystúpili mi na šiju.+ Moja sila sa potkla.Jehova ma vydal do ruky tých, proti ktorým nie som schopná povstať.+ ס [Samech] 15  Všetkých mojich silných odhodil Jehova z môjho stredu.+Zvolal proti mne schôdzku, aby rozdrvil mojich mladých mužov.+Jehova šliapal na samotný vínny lis+ patriaci panenskej dcére Júdu.+ ע [Ajin] 16  Nad tými vecami plačem ako žena.+ Z môjho oka, z môjho oka tečú vody.+Veď sa odo mňa ďaleko vzdialil utešiteľ, niekto, kto by občerstvil moju dušu.Moji synovia sa stali tými spustošenými,+ lebo nepriateľ sa vypína.+ פ [Pe] 17  Sion roztiahol svoje ruky.+ Nemá utešiteľa.+Jehova dal príkaz o Jakobovi všetkým, ktorí sú okolo neho ako jeho protivníci.+Jeruzalem sa stal medzi nimi protivnou vecou.+ צ [Cade] 18  Jehova je spravodlivý,+ veď som sa vzbúrila proti jeho ústam.+Počúvajte teraz, všetky národy, a pozrite na moju bolesť.Moje panny a moji mladí muži odišli do zajatia.+ ק [Kof] 19  Volala som k tým, čo ma vrúcne milovali.+ Sami ma oklamali.V meste skonali moji kňazi a moji starci,+kým si hľadali niečo na jedenie, aby občerstvili svoju dušu.+ ר [Reš] 20  Pozri, ó, Jehova, lebo som v úzkych. Moje črevá kvasia.+Moje srdce sa prevrátilo vo mne,+ lebo som bola úplne spurná.+Vonku ma obral meč o deti.+ V dome je to ako smrť.+ ש [Šin] 21  Ľudia počuli, že vzdychám ako žena.+ Niet pre mňa utešiteľa.+Všetci moji nepriatelia počuli o mojom nešťastí.+ Zajasali, lebo ty sám si [to] urobil.+Istotne privedieš deň, ktorý si ohlásil,+ aby sa stali [takými] ako ja.+ ת [Tav] 22  Kiež všetko ich zlo príde pred teba a počínaj si voči nim prísne,+ako si si počínal prísne voči mne pre všetky moje priestupky.+Lebo moje vzdychy sú mnohé+ a moje srdce je choré.+

Poznámky pod čiarou