Micheáš 3:1–12

3  A povedal som: „Počujte, prosím, vy, hlavy Jakoba a velitelia domu Izraela.+ Nie je to vaša vec, aby ste poznali právo?+  Vy, ktorí nenávidíte dobré+ a milujete zlé,+ strhávate z ľudí kožu a ich telo z ich kostí;+  vy, ktorí ste tiež zjedli telo môjho ľudu+ a zvliekli z nich aj kožu a na kusy rozbili aj ich kosti a rozdrvili [ich] ako to, čo je v hrnci so širokým hrdlom, a ako mäso uprostred hrnca na varenie.+  Vtedy budú volať k Jehovovi o pomoc, ale on im neodpovie.+ A vtedy skryje pred nimi tvár,+ pretože páchajú zlo vo svojom konaní.+  Toto povedal Jehova proti prorokom, ktorí pôsobia, že môj ľud blúdi,+ ktorí hryzú svojimi zubami+ a ktorí volajú: ‚Pokoj!‘,+ ktorí, keď im niekto nevloží [niečo] do úst, aj proti nemu zasvätia vojnu:+  ‚Preto budete mať noc,+ takže nebude videnia;+ a budete mať tmu, aby ste neuskutočňovali veštenie. A nad prorokmi zapadne slnko a deň sa nad nimi zatmie.+  A vidiaci+ sa budú musieť hanbiť+ a veštci+ budú určite sklamaní. A všetci si budú musieť prikryť fúzy,+ lebo niet odpovede od Boha.‘“+  Ale naproti tomu ja som bol naplnený silou, Jehovovým duchom, a právom a mocou,+ aby som Jakobovi povedal o jeho vzbure a Izraelovi o jeho hriechu.+  Počujte to, prosím, hlavy Jakobovho domu a velitelia domu Izraela,+ ktorí máte odpor k právu a ktorí krivíte všetko, čo je rovné.+ 10  Staviate Sion skutkami krviprelievania a Jeruzalem nespravodlivosťou.+ 11  Jeho vlastné hlavy súdia iba za úplatok+ a jeho kňazi vyučujú len za cenu+ a jeho proroci uskutočňujú veštenie iba za peniaze;+ napriek tomu sa opierajú o Jehovu a hovoria: „Či nie je Jehova uprostred nás?+ Žiadne nešťastie na nás nepríde.“+ 12  Preto pre vás bude Sion zoraný ako obyčajné pole a z Jeruzalema sa stanú obyčajné hromady trosiek+ a vrch domu bude ako výšiny lesa.

Poznámky pod čiarou