Matúš 28:1–20

28  Po sabate, keď sa rozodnievalo, prvého dňa v týždni, šla Mária Magdaléna a druhá Mária pozrieť sa na hrob.+  A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo Jehovov anjel zostúpil z neba a pristúpil a odvalil kameň a sadol si naň.+  Jeho vzhľad bol ako blesk+ a jeho odev bol biely ako sneh.+  Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a boli akoby mŕtvi.  Ale anjel+ odpovedajúc ženám riekol: „Nebojte sa, lebo viem, že hľadáte Ježiša+, ktorý bol pribitý na kôl.  Nie je tu, lebo bol vzkriesený,+ ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal.  A rýchlo choďte a povedzte jeho učeníkom, že bol vzkriesený+ z mŕtvych. A hľa, ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte.+ Hľa, povedal som vám.“+  Rýchlo teda opustili pamätnú hrobku, so strachom a s veľkou radosťou, a bežali to oznámiť jeho učeníkom.+  A hľa, Ježiš ich stretol a povedal: „Buďte pozdravené!“ Pristúpili a chytili sa mu nôh a vzdali mu poctu. 10  Potom im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte a oznámte mojim bratom,+ aby odišli do Galiley; a tam ma uvidia.“ 11  Kým boli na ceste, hľa, niektorí zo stráže+ išli do mesta a oznámili hlavným kňazom všetko, čo sa stalo. 12  A tí, keď sa zišli so staršími a poradili sa, dali vojakom dostatočný počet kúskov striebra+ 13  a riekli: „Povedzte: ‚V noci prišli jeho učeníci+ a ukradli ho, kým sme spali.‘ 14  A ak sa dopočuje o tom miestodržiteľ, my [ho] prehovoríme, aby ste boli bez starosti.“ 15  Vzali si teda kúsky striebra a urobili podľa pokynov; a toto slovo sa rozširovalo medzi Židmi až do dnešného dňa. 16  Jedenásť učeníkov však išlo do Galiley+ k vrchu, na miesto, ktoré si s nimi Ježiš dohovoril, 17  a keď ho videli, vzdali mu poctu, ale niektorí pochybovali.+ 18  A Ježiš pristúpil a hovoril im povediac: „Dostal som všetku moc+ v nebi a na zemi. 19  Preto choďte a robte učeníkov+ z ľudí všetkých národov,+ krstite+ ich v mene Otca+ a Syna+ a svätého ducha+ 20  a učte+ ich zachovávať+ všetko, čo som vám prikázal.+ A hľa, ja som s vami+ po všetky dni až do záveru systému vecí.“+

Poznámky pod čiarou