Matúš 23:1–39

23  Potom Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom+ a povedal:  „Znalci Písma+ a farizeji sa posadili na Mojžišovu stolicu+.  Preto konajte a zachovávajte všetko, čo vám hovoria+, ale nekonajte podľa ich skutkov,+ lebo hovoria, ale nekonajú.  Zväzujú ťažké bremená a kladú ich na plecia ľudí,+ ale sami ich ani prstom nechcú pohnúť.+  Všetky skutky, ktoré robia, robia preto, aby ich ľudia videli;+ lebo si rozširujú puzdrá+ [obsahujúce Písma], ktoré nosia ako ochranný predmet, a zväčšujú strapce+ [svojich odevov].  Majú radi najvýznamnejšie miesta+ na večeriach, predné sedadlá v synagógach,+  pozdravovanie+ na trhoviskách a aby ich ľudia nazývali Rabbi.+  Ale vy sa nedajte nazývať Rabbi, lebo jeden je váš učiteľ,+ kým vy všetci ste bratia.  Okrem toho nenazývajte nikoho na zemi svojím otcom, lebo jeden je váš Otec,+ Ten nebeský. 10  Ani nech vás nenazývajú ‚vodcami‘+, lebo jeden je váš Vodca, Kristus. 11  Ale najväčší medzi vami bude vaším služobníkom.+ 12  Ktokoľvek sa povyšuje, bude ponížený,+ a ktokoľvek sa ponižuje, bude povýšený.+ 13  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci, že zatvárate+ nebeské kráľovstvo pred ľuďmi; lebo vy+ sami doň nevstupujete a tým, ktorí sú na ceste doň, nedovoľujete vojsť. 14  —— 15  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci,+ lebo cestujete po mori a po suchej zemi, aby ste urobili jedného prozelytu, a keď sa ním stane, urobíte ho hodným gehenny dvakrát viac, ako ste vy sami. 16  Beda vám, slepí vodcovia+, ktorí hovoríte: ‚Ak niekto prisahá na chrám, to nie je nič, ale ak prisahá na chrámové zlato, má záväzok.‘+ 17  Blázni a slepci! Čo je v skutočnosti väčšie, zlato, alebo chrám, ktorý zlato posvätil?+ 18  Ďalej: ‚Ak niekto prisahá na oltár, to nie je nič, ale ak niekto prisahá na dar, ktorý je na ňom, má záväzok.‘ 19  Slepci! Teda čo je väčšie, dar, alebo oltár+, ktorý posväcuje dar? 20  Preto kto prisahá na oltár, prisahá naň a na všetko, čo je na ňom; 21  a kto prisahá na chrám, prisahá naň a na toho, ktorý v ňom prebýva;+ 22  a kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón+ a na toho, ktorý sedí na ňom. 23  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci, pretože dávate desiatky+ z mäty, kôpru, rasce, ale nedbáte na závažnejšie veci Zákona, totiž na právo+ a milosrdenstvo+ a vernosť+. Toto bolo treba konať, ale to ostatné sa nemalo zanedbávať. 24  Slepí vodcovia+, ktorí cedíte komára+, ale ťavu+ prehltávate! 25  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci, lebo čistíte vonkajšok pohára+ a misy, ale vnútri sú plné lúpeže+ a nestriedmosti. 26  Slepý+ farizej, vyčisti najprv vnútro pohára+ a misy, aby bol aj ich vonkajšok čistý. 27  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci,+ lebo sa podobáte obieleným+ hrobom, ktoré sa síce zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych ľudí a nečistoty každého druhu. 28  Tak aj vy sa síce zdáte zvonku ľuďom spravodliví,+ ale vnútri ste plní pokrytectva a nezákonnosti. 29  Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci,+ lebo staviate hroby prorokom a ozdobujete pamätné hrobky spravodlivých+ 30  a hovoríte: ‚Keby sme boli [žili] za dní našich predkov, nemali by sme s nimi účasť na krvi prorokov.‘+ 31  Preto vydávate svedectvo sami proti sebe, že ste synmi tých, ktorí vraždili prorokov.+ 32  Naplňte teda mieru+ svojich predkov. 33  Hadi, potomstvo vreteníc,+ ako uniknete súdu gehenny?+ 34  Preto k vám posielam+ prorokov a múdrych a verejných učiteľov.+ Niektorých z nich zabijete+ a pribijete na kôl a niektorých z nich budete bičovať+ v synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, 35  aby na vás prišla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi,+ od krvi spravodlivého+ Ábela+ po krv Zechariáša, syna Barachiahovho, ktorého ste zabili medzi svätyňou a oltárom.+ 36  Pravdivo vám hovorím: To všetko príde na toto pokolenie.+ 37  Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov+ a kameňuješ+ tých, ktorí sú k nemu posielaní+ – ako často som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla!+ Ale vy ste nechceli.+ 38  Hľa, váš dom+ sa vám zanecháva opustený.+ 39  Hovorím vám teda: Odteraz ma už v žiadnom prípade neuvidíte, kým nepoviete: ‚Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom mene!‘“+

Poznámky pod čiarou