Matúš 21:1–46

21  Keď sa potom priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfáge na Olivovom vrchu, vyslal Ježiš dvoch učeníkov+  a povedal im: „Choďte do dediny, ktorá je na dohľad, a hneď nájdete priviazanú oslicu a pri nej osliatko; odviažte ich a priveďte ich ku mne.+  A ak vám dakto niečo povie, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich pošle.“  To sa skutočne stalo, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané prostredníctvom proroka, ktorý hovorí:  „Povedzte dcére Siona: ‚Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe,+ miernej povahy+, idúci na oslovi, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.‘“+  Tak sa vydali učeníci na cestu a urobili, ako im prikázal Ježiš.  A priviedli oslicu a jej osliatko a položili na ne svoje vrchné odevy a on si na ne sadol.+  Väčšina zástupu rozprestrela svoje vrchné odevy+ na cestu, kým iní odrezávali vetvy stromov a prestierali ich na cestu.+  Zástupy, ktoré išli pred ním a za ním, stále volali: „Zachráň, prosíme,+ Syna Dávidovho!+ Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom mene!+ Zachráň ho, prosíme, hore vo výšinách!“+ 10  Keď vošiel do Jeruzalema,+ celé mesto bolo vzrušené a hovorili: „Kto je to?“ 11  Zástupy ľudí znovu a znovu hovorili: „Toto je ten prorok,+ Ježiš z Nazaretu v Galilei!“ 12  A Ježiš vstúpil do chrámu a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a poprevracal stoly zmenárnikov a lavice tých, čo predávali holubice.+ 13  A povedal im: „Je napísané: ‚Môj dom sa bude nazývať domom modlitby,‘+ ale vy robíte z neho jaskyňu lupičov.“+ 14  Aj slepí a chromí prichádzali k nemu v chráme a on ich uzdravoval. 15  Keď hlavní kňazi a znalci Písma videli, aké podivuhodné veci robí,+ a chlapcov, ktorí v chráme volajú a hovoria: „Zachráň, prosíme,+ Dávidovho Syna!“,+ rozhorčili sa 16  a riekli mu: „Počuješ, čo hovoria?“ Ježiš im povedal: „Áno. Nikdy ste nečítali:+ ‚Z úst detí a dojčiat si si zaobstaral chválu‘?“+ 17  A opustil ich, vyšiel z mesta do Betánie a tam strávil noc.+ 18  Keď sa zavčas rána vracal do mesta, bol hladný.+ 19  Pri ceste zbadal figovník a pristúpil k nemu, ale nenašiel na ňom nič+ okrem listov, a povedal mu: „Nech už z teba nikdy nevzíde ovocie.“+ A figovník ihneď uschol. 20  Keď to však videli učeníci, divili sa a hovorili: „Ako to, že ten figovník ihneď uschol?“+ 21  Ježiš im odpovedal a riekol: „Pravdivo vám hovorím: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať,+ urobíte nielen to, čo som ja urobil s figovníkom, ale ak poviete tomuto vrchu: ‚Zodvihni sa a zrúť sa do mora,‘ stane sa to.+ 22  A ak budete mať vieru, dostanete všetko, o čo budete prosiť v modlitbe.“+ 23  Potom, keď vošiel do chrámu a učil, prišli k nemu hlavní kňazi a starší ľudu a povedali:+ „Akou mocou to robíš? A kto ti dal tú moc?“+ 24  Ježiš im v odpovedi povedal: „Aj ja sa vás spýtam na jednu vec. Ak mi ju poviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím:+ 25  Odkiaľ pochádza Jánov krst? Z neba, alebo od ľudí?“+ Ale oni uvažovali medzi sebou a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba‘, povie nám: ‚Nuž prečo ste mu neuverili?‘+ 26  Ak však povieme: ‚Od ľudí‘, musíme sa báť zástupu,+ lebo oni všetci považujú Jána za proroka.“+ 27  Odpovedajúc teda Ježišovi riekli: „Nevieme.“ On im na to odpovedal: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.+ 28  Čo myslíte? Istý človek mal dve deti.+ Šiel k prvému a povedal: ‚Dieťa, choď dnes pracovať do vinice.‘ 29  Ten odpovedajúc riekol: ‚Áno, pane‘,+ ale nešiel. 30  Pristúpil k druhému a povedal to isté. Ten odpovedajúc riekol: ‚Nechce sa mi.‘ Potom to ľutoval+ a išiel. 31  Ktorý z týchto dvoch konal vôľu [svojho] otca?“+ Povedali: „Ten druhý.“ Ježiš im povedal: „Pravdivo vám hovorím, že vyberači daní a smilnice vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. 32  Veď prišiel k vám Ján po ceste spravodlivosti,+ ale neverili ste mu.+ Vyberači daní a smilnice mu však uverili,+ a vy, hoci ste [to] videli, ani potom ste to neľutovali, aby ste mu uverili. 33  Počujte iné podobenstvo: Bol človek, hospodár,+ ktorý vysadil vinicu, urobil okolo nej plot, vykopal v nej vínny lis, vystaval vežu,+ prenajal to pestovateľom a odcestoval do cudziny.+ 34  Keď nadišiel čas ovocia, poslal svojich otrokov k pestovateľom, aby dostal svoje ovocie. 35  Pestovatelia však vzali jeho otrokov a jedného zbili, iného usmrtili a ďalšieho kameňovali.+ 36  Opäť poslal iných otrokov, viacerých ako prvý raz, ale urobili im to isté.+ 37  Nakoniec k nim poslal svojho syna a povedal: ‚Môjho syna si budú vážiť.‘ 38  Keď pestovatelia videli syna, povedali si: ‚Toto je dedič;+ poďme, zabime ho a zoberme si jeho dedičstvo!‘+ 39  A tak ho vzali a vyhodili z vinice a zabili.+ 40  Teda keď príde majiteľ vinice, čo urobí tým pestovateľom?“ 41  Povedali mu: „Pretože sú zlí, privedie na nich zlé zničenie+ a vinicu prenajme iným pestovateľom, ktorí mu v stanovenom čase odovzdajú ovocie.“+ 42  Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písmach: ‚Kameň, ktorý zavrhli stavitelia,+ ten sa stal hlavným rohovým kameňom.+ Od Jehovu sa to stalo a je to podivuhodné v našich očiach‘? 43  Preto vám hovorím: Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie.+ 44  A kto spadne na ten kameň, doláme sa. Na koho spadne, toho rozdrví na prach.“+ 45  Keď hlavní kňazi a farizeji počuli jeho podobenstvo, zbadali, že hovorí o nich.+ 46  Hoci sa však snažili zmocniť sa ho, báli sa zástupov, lebo tie ho považovali za proroka.+

Poznámky pod čiarou