Matúš 17:1–27

17  Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra a Jakuba a jeho brata Jána so sebou a vyviedol ich samotných na vysoký vrch.+  A bol premenený pred nimi a jeho tvár žiarila ako slnko+ a jeho vrchný odev sa skvel ako svetlo.+  A hľa, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš, ktorí sa s ním zhovárali.+  Peter na to odpovedajúc riekol Ježišovi: „Pane, je to vynikajúce, že sme tu. Ak chceš, postavím tu tri stany, jeden pre teba, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša.“+  Kým ešte hovoril, hľa, zatienil ich jasný oblak, a hľa, hlas z oblaku hovoril: „Toto je môj Syn, milovaný, ktorého som schválil,+ počúvajte ho.“+  Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.+  Ježiš pristúpil, dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa.“+  Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša.+  A keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal povediac: „Nehovorte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych.“+ 10  Učeníci sa ho však spýtali: „Prečo teda znalci Písma hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“+ 11  Odpovedajúc riekol: „Eliáš skutočne prichádza a všetko obnoví.+ 12  Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak má aj Syn človeka trpieť z ich rúk.“+ 13  Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.+ 14  A keď prišli k zástupu,+ pristúpil k nemu jeden človek, pokľakol pred ním a povedal: 15  „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo má epilepsiu a trpí, lebo často padá do ohňa a často do vody;+ 16  a priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť.“+ 17  Ježiš odpovedajúc riekol: „Ó, neveriace a prevrátené pokolenie,+ ako dlho ešte musím byť s vami? Ako dlho vás musím znášať? Priveď ho sem ku mne.“ 18  Potom ho Ježiš pokáral, a démon vyšiel z neho;+ a od tej hodiny bol chlapec uzdravený.+ 19  Nato učeníci prišli osamote k Ježišovi a povedali: „Prečo sme ho my nemohli vyhnať?“+ 20  Povedal im: „Pre vašu malú vieru. Lebo pravdivo vám hovorím, ak budete mať vieru veľkosti horčičného zrna, poviete tomuto vrchu: ‚Prenes sa odtiaľto tam,‘ a on sa prenesie, a nič pre vás nebude nemožné.“+ 21  —— 22  Kým boli zhromaždení v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka má byť zradený do ľudských rúk+ 23  a zabijú ho, a na tretí deň bude vzkriesený.“+ Na to sa veľmi zarmútili.+ 24  Keď prišli do Kafarnaumu, pristúpili k Petrovi vyberači [dane] dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí [daň+] dvojdrachmu?“ 25  On povedal: „Áno, [platí].“ Ale keď vstúpil do domu, Ježiš ho predišiel a povedal: „Čo myslíš, Šimon, od koho zemskí králi dostávajú poplatky alebo daň z hlavy? Od svojich synov, alebo od cudzích?“ 26  Keď povedal: „Od cudzích“, Ježiš mu povedal: „Teda synovia sú oslobodení od dane. 27  Ale aby sme ich nepriviedli k potknutiu,+ choď k moru, hoď udicu a vezmi prvú rybu, ktorá sa chytí, a keď jej otvoríš ústa, nájdeš mincu statér. Vezmi ju a daj im ju za mňa a za seba.“+

Poznámky pod čiarou