Matúš 14:1–36

14  Práve v tom čase sa dopočul o Ježišovi+ oblastný vládca Herodes  a povedal svojim sluhom: „To je Ján Krstiteľ. Bol vzkriesený z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné skutky.“+  Totiž Herodes predtým zatkol Jána a spútal ho a uvrhol do väzenia kvôli Herodias, manželke svojho brata Filipa.+  Lebo Ján mu hovorieval: „Nie je zákonné, aby si ju mal.“+  Hoci ho chcel zabiť, bál sa zástupu, lebo ho považovali za proroka.+  Ale keď slávili Herodesove narodeniny+, tancovala pri nich Herodiadina dcéra, a Herodesovi sa tak zapáčila,  že sľúbil s prísahou dať jej čokoľvek, o čo požiada.+  Povedala teda navedená svojou matkou: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“+  Kráľ sa síce zarmútil, ale pre prísahu a tých, čo s ním spočívali [pri stole], prikázal, aby ju dostala;+ 10  a poslal a dal sťať Jána vo väzení. 11  A jeho hlavu priniesli na mise a dali dievčaťu, a to ju prinieslo svojej matke.+ 12  Nakoniec prišli jeho učeníci a odniesli mŕtvolu, pochovali ju+ a prišli k Ježišovi a oznámili mu to. 13  Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na člne na opustené miesto, aby bol sám;+ ale zástupy, ktoré sa o tom dopočuli, nasledovali ho z miest pešo. 14  Keď potom vystúpil, videl veľký zástup; a bolo mu ich ľúto,+ a uzdravoval ich chorých.+ 15  Ale keď nadišiel večer, prišli k nemu jeho učeníci a povedali: „Miesto je opustené a hodina už veľmi pokročila; pošli zástupy preč, aby išli do dedín a kúpili si niečo na jedenie.“+ 16  Ale Ježiš im povedal: „Netreba, aby odchádzali: Vy im dajte niečo na jedenie.“+ 17  Povedali mu: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“+ 18  On povedal: „Prineste ich sem ku mne.“ 19  Potom prikázal zástupom, aby sa rozložili na tráve, a vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliadol k nebu, vyslovil požehnanie,+ a keď rozlámal chleby, rozdelil ich učeníkom a učeníci zase zástupom.+ 20  Tak všetci jedli a nasýtili sa a zobrali dvanásť plných košov úlomkov, čo zostali.+ 21  A pritom tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a malých detí.+ 22  Hneď nato naliehal na svojich učeníkov, aby vstúpili do člna a išli pred ním na druhú stranu, zatiaľ čo zástupy poslal preč.+ 23  Nakoniec, keď poslal zástupy preč, vystúpil sám na vrch modliť sa.+ Hoci už bolo neskoro, bol tam sám. 24  Vtedy bol už čln vzdialený mnoho stoviek metrov od pevniny a silno ním zmietali vlny,+ lebo vietor fúkal proti nim. 25  Ale v čase štvrtej nočnej hliadky prišiel k nim, kráčajúc po mori.+ 26  Keď ho učeníci zazreli, ako kráča po mori, znepokojili sa a povedali: „To je prízrak!“+ A kričali od strachu. 27  Ježiš sa im hneď prihovoril slovami: „Buďte odvážni, to som ja;+ nebojte sa.“ 28  Peter mu odpovedal a riekol: „Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ 29  On povedal: „Poď!“ Na to Peter zostúpil z člna,+ kráčal po vode a išiel k Ježišovi. 30  Ale keď sa pozrel na búrku, naľakal sa a ako začal klesať, vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ 31  Ježiš ihneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: „Ty maloverný, prečo si zapochyboval?“+ 32  A keď vstúpili do člna, búrka utíchla. 33  Nato mu tí v člne vzdali poctu a povedali: „Ty si skutočne Boží Syn.“+ 34  A dostali sa na druhú stranu a prišli do krajiny Genezaret.+ 35  Keď ho muži toho miesta spoznali, poslali [správu] do celého okolia a ľudia mu prinášali všetkých chorých.+ 36  A prišli a úpenlivo ho prosili, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho vrchného odevu;+ a všetci, čo sa ho dotkli, boli úplne uzdravení.

Poznámky pod čiarou