Malachiáš 4:1–6

4  „Lebo, hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec,+ a všetci opovážlivci a všetci, ktorí konajú zlo, budú ako strnisko.+ A deň, ktorý prichádza, ich určite pohltí,“ povedal Jehova vojsk, „takže im nenechá koreň ani ratolesť.+  A vám, ktorí máte bázeň pred mojím menom, určite zažiari slnko spravodlivosti+ s uzdravením na svojich krídlach;+ a skutočne vyjdete a budete podupkávať po zemi ako vykŕmené teľatá.“+  „A určite pošliapete zlých, lebo sa stanú akoby prachom pod podošvami vašich nôh v ten deň, keď budem konať,“+ povedal Jehova vojsk.  „Pamätajte na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorým som mu prikazoval na Chorebe s ohľadom na celý Izrael, i na predpisy a sudcovské rozhodnutia.“+  „Hľa, posielam vám proroka Eliáša+ pred príchodom toho veľkého a bázeň vzbudzujúceho Jehovovho dňa.+  A obráti srdce otcov späť k synom a srdce synov späť k otcom, aby som neprišiel a skutočne neudrel zem tým, že by som [ju] oddal zničeniu.“+

Poznámky pod čiarou