Lukáš 18:1–43

18  Potom im rozprával podobenstvo o tom, že sa treba vždy modliť a nepoľavovať,+  a povedal: „V jednom meste bol istý bohatý sudca, ktorý nemal bázeň pred Bohom a nemal úctu k človeku.  V tom meste však bola vdova, ktorá k nemu chodievala+ a hovorila: ‚Zabezpeč, aby som dosiahla právo proti môjmu odporcovi.‘  Začas nebol ochotný, ale potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím, ani nemám úctu k človeku,  predsa tejto vdove, ktorá ma stále obťažuje,+ zabezpečím právo, aby donekonečna nechodila a nevyhadzovala+ mi to na oči.‘“  Pán potom povedal: „Počujte, čo povedal sudca, hoci bol nespravodlivý!  Či Boh istotne nezabezpečí právo+ svojim vyvoleným, ktorí k nemu kričia dňom a nocou, hoci je voči nim zhovievavý?+  Hovorím vám: Rýchlo im zabezpečí právo.+ Avšak keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“  Ale povedal aj tým, čo dôverovali sami sebe, že sú spravodliví,+ a druhých považovali za nič,+ toto podobenstvo: 10  „Dvaja ľudia vošli do chrámu modliť sa, jeden farizej a druhý vyberač daní. 11  Farizej stál+ a modlil sa v sebe:+ ‚Ó, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo dokonca ako tento vyberač daní.+ 12  Dvakrát týždenne sa postím, dávam desiatky zo všetkého, čo získam.‘+ 13  Ale vyberač daní stál obďaleč a nechcel ani zodvihnúť oči k nebu, ale bil sa do pŕs+ a hovoril: ‚Ó, Bože, buď milostivý mne, hriešnikovi.‘+ 14  Hovorím vám: Tento muž odišiel domov dokázane spravodlivejší+ ako onen muž, lebo každý, kto sa vyvyšuje, bude ponížený, ale ten, kto sa ponižuje, bude vyvýšený.“+ 15  Ľudia mu prinášali aj svoje dieťatká, aby sa ich dotýkal, ale keď to videli učeníci, hrešili ich.+ 16  Ježiš však zavolal k sebe [dieťatká] a povedal: „Nechajte malé deti prichádzať ku mne a nepokúšajte sa ich zadržať, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.+ 17  Pravdivo vám hovorím: Ktokoľvek neprijíma Božie kráľovstvo ako malé dieťa, určite doň nevojde.“+ 18  A nejaký vládca sa ho vypytoval a povedal: „Dobrý Učiteľ, čo mám robiť, aby som zdedil večný život?“+ 19  Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.+ 20  Poznáš prikázania+: ‚Necudzolož,+ nevraždi,+ nekradni,+ nesvedč falošne,+ cti svojho otca a matku.‘“+ 21  Potom povedal: „To všetko dodržiavam od mladosti.“+ 22  Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Jedno ti ešte chýba: Predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebesiach; poď a buď mojím nasledovníkom.“+ 23  Keď to počul, hlboko sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý.+ 24  Ježiš sa naňho pozrel a povedal: „Aké ťažké to bude pre tých, čo majú peniaze, aby vošli do Božieho kráľovstva!+ 25  Naozaj, ľahšie je prejsť ťave uchom ihly, ako boháčovi vstúpiť do Božieho kráľovstva.“+ 26  Tí, čo to počuli, povedali: „Teda kto môže byť zachránený?“ 27  Povedal: „Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.“+ 28  Ale Peter povedal: „Hľa, opustili sme svoje veci a nasledovali sme ťa.“+ 29  Riekol im: „Pravdivo vám hovorím: Niet takého, čo opustil dom alebo manželku alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo,+ 30  ktorý by v tomto čase nedostal nejakým spôsobom mnohonásobne viac a v prichádzajúcom systéme vecí večný život.“+ 31  Potom vzal tých dvanástich nabok a povedal im: „Hľa, ideme do Jeruzalema a bude dokončené všetko, čo napísali proroci+ o Synovi človeka.+ 32  Napríklad, bude vydaný [ľuďom z] národov a budú si z neho robiť posmech+ a budú s ním urážlivo zaobchodiť+ a pľuvať naňho;+ 33  a keď ho zbičujú+, zabijú+ ho, ale na tretí deň vstane.“+ 34  Nepochopili však nič z toho všetkého; tento výrok bol pred nimi skrytý a nerozumeli, čo povedal.+ 35  Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste nejaký slepec a žobral.+ 36  Keďže počul, že sa okolo pohybuje zástup, vypytoval sa, čo to má znamenať. 37  Oznámili mu: „Ježiš Nazaretský ide okolo!“+ 38  Nato zvolal a povedal: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“+ 39  A tí, čo išli vpredu, mu prísne povedali, aby bol ticho, ale on tým viac kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“+ 40  Vtedy sa Ježiš zastavil a prikázal, aby mu priviedli toho [muža].+ Keď sa priblížil, [Ježiš] sa ho spýtal: 41  „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“+ Povedal: „Pane, nech zase vidím.“+ 42  Ježiš mu teda povedal: „Nech sa ti vráti zrak; tvoja viera ťa uzdravila.“+ 43  A ihneď znovu videl+ a nasledoval ho oslavujúc Boha.+ A keď [to] videli všetci ľudia, chválili Boha.

Poznámky pod čiarou