Žalm 90:1–17

Modlitba Mojžiša, muža [pravého] Boha.+ 90  Ó, Jehova, ty sám si dokázal, že si nám skutočným príbytkom+z pokolenia na pokolenie+.   Skôr ako sa zrodili vrchy+alebo kým si akoby v pôrodných bolestiach zrodil zem+ a úrodnú pôdu,+áno, ty si Boh od neurčitého času až na neurčitý čas.+   Pôsobíš, aby sa smrteľný človek vrátil do prachu zeme,+a hovoríš: „Vráťte sa, ľudskí synovia.“+   Veď tisíc rokov je v tvojich očiach iba ako včerajšok, keď pominul,+a ako hliadka počas noci.+   Zmietol si ich;+ stali sa iba spánkom;+zrána [sú] ako zelená tráva, ktorá sa mení.+   Zrána nasadzuje kvety a zmení sa;+navečer vädne a usychá.+   Veď sme dospeli ku koncu v tvojom hneve+a boli sme znepokojení tvojím zúrivým hnevom.+   Postavil si si naše previnenia priamo pred seba,+naše skryté veci pred svoju jasnú tvár.+   Veď všetky naše dni sa nachýlili v tvojej zúrivosti;+svoje roky sme skončili ako zašepkanie.+ 10  Dní našich rokov je sedemdesiat rokov;+a ak je ich v dôsledku zvláštnej sily osemdesiat rokov,+predsa sa pridŕžajú ťažkostí a vecí, ktoré škodia;+veď sa to istotne rýchle pomíňa a my odlietame.+ 11  Kto pozná silu tvojho hnevu+a tvoju zúrivosť podľa bázne pred tebou?+ 12  Ukáž [nám] len, ako počítať svoje dni tak,+aby sme získali múdre+ srdce. 13  Ó, Jehova, vráť sa!+ Ako dlho to bude trvať?+A pocíť ľútosť nad svojimi sluhami.+ 14  Nasýť nás ráno svojou milujúcou láskavosťou,+aby sme radostne volali a plesali po všetky svoje dni.+ 15  Rozradostni nás podľa dní, v ktorých si nás trápil,+rokov, keď sme videli nešťastie.+ 16  Kiež sa tvoja činnosť ukáže tvojim sluhom+a tvoja nádhera na ich synoch.+ 17  A nech je nad nami príjemnosť Jehovu, nášho Boha,+a pevne na nás založ dielo našich rúk.+Áno, dielo našich rúk pevne založ.+

Poznámky pod čiarou