Žalm 7:1–17

Dávidov žalospev, ktorý spieval Jehovovi pre slová Benjaminca Kúša. 7  Ó, Jehova, môj Bože,+ urobil som ťa svojím útočišťom.+Zachráň ma od všetkých, ktorí ma prenasledujú, a osloboď ma,+   aby nikto neroztrhal moju dušu ako lev+a neuchvátil [ma], keď niet nijakého osloboditeľa.+   Ó, Jehova, môj Bože, ak som to urobil,+ak je v mojich rukách dajaké bezprávie,+   ak som tomu, kto ma odmeňoval, odplatil tým, čo je zlé,+alebo som niekoho okradol, kto mi bezúspešne prejavoval nepriateľstvo,+   nech nepriateľ stíha moju dušu+a nech dostihne a zašliape môj život až do zemea spôsobí, aby moja sláva bývala v prachu. Sélah.   Povstaň teda, ó, Jehova, vo svojom hneve,+pozdvihni sa pri výbuchoch zúrivosti tých, ktorí mi prejavujú nepriateľstvo,+a prebuď sa kvôli mne,+ [veď] si dal príkaz k súdu.+   A nech ťa obklopí i to zhromaždenie národnostných skupín,a obráť sa proti nemu vo výšinách.   Jehova sám vynesie rozsudok nad národmi.+Súď ma, ó, Jehova, podľa mojej spravodlivosti+a podľa mojej rýdzosti+ vo mne.   Prosím, nech sa skončí zlo zlých,+a kiež [pevne] založíš spravodlivého;+a Boh ako spravodlivý+ skúša srdce+ i obličky.+ 10  Štít pre mňa je u Boha,+ Záchrancu tých, [ktorí sú] priami v srdci.+ 11  Boh je spravodlivým Sudcom+a Boh každý deň vrhá verejné odsúdenia. 12  Ak sa niekto neobráti,+ on naostrí Svoj meč,+istotne napne Svoj luk a prichystá ho [na streľbu].+ 13  A musí si prichystať smrtiace nástroje;+urobí si planúce šípy.+ 14  Hľa, je niekto, ktorý je ťarchavý tým, čo ubližuje,+a počal ťažkosti a určite porodí faloš.+ 15  Vyhĺbil jamu, a začal ju kopať;+padne však do diery, [ktorú] robil.+ 16  Jeho ťažkosti sa mu vrátia na vlastnú hlavu+a na temeno hlavy mu dopadne jeho vlastné násilie.+ 17  Jehovu budem chváliť podľa jeho spravodlivosti+a budem hrať melódie Jehovovmu menu+, Najvyššiemu.+

Poznámky pod čiarou