Žalm 66:1–20

Vedúcemu. Pieseň, nápev. 66  Víťazoslávne kričte na Boha, všetci [ľudia] zeme.+   Hrajte melódie sláve jeho mena.+Robte jeho chválu slávnou.+   Povedzte Bohu: „Akú bázeň vzbudzujú tvoje diela!+Pre hojnosť tvojej sily prikrčene prídu k tebe tvoji nepriatelia.+   Všetci [ľudia] zeme sa ti budú klaňať+a budú hrať melódie tebe, budú hrať melódie tvojmu menu.“+ Sélah.   Poďte ľudia a viďte Božie činy.+Jeho počínanie voči ľudským synom vzbudzuje bázeň.+   Premenil more na súš;+rieku prekročili peši.+Tam sme začali v ňom plesať.+   Panuje svojou mocou na neurčitý čas.+Jeho oči stále dávajú pozor na národy.+Tí, ktorí sú zatvrdilí, nech sa nevyvyšujú.+ Sélah.   Žehnajte nášho Boha, ó, národy,+a nechajte zaznieť hlas na jeho chválu.+   Stavia našu dušu do života+a nedovolil, aby sa naša noha potácala.+ 10  Veď si nás preskúmal, ó, Bože;+prečistil si nás, ako keď sa prečisťuje striebro.+ 11  Zaviedol si nás do loveckej siete;+vyvinul si tlak na naše boky. 12  Nechal si smrteľného človeka, aby nám jazdil po hlave;+prešli sme ohňom a vodou,+a ty si pristúpil i k tomu, aby si nás priviedol k úľave.+ 13  Vojdem do tvojho domu s úplnými zápalnými obeťami;+splním ti svoje slávnostné sľuby,+ 14  k vysloveniu ktorých sa otvorili moje rty+a ktoré hovorili moje ústa, keď som bol v úzkostiach.+ 15  Úplné zápalné obete z vykŕmených zvierat ti predložím+s obetným dymom baranov.Predložím býka s capmi.+ Sélah. 16  Poďte, počúvajte, všetci, ktorí sa bojíte Boha, a ja budem rozprávať,+čo urobil pre moju dušu.+ 17  K nemu som volal svojimi ústami+a svojím jazykom som vyvyšoval.+ 18  Ak som sa v svojom srdci zadíval na to, čo škodí,Jehova [ma] nevypočuje.+ 19  Naozaj, Boh počul;+venoval pozornosť hlasu mojej modlitby.+ 20  Buď požehnaný Boh, ktorý si neodmietol moju modlitbuani [neodvrátil] svoju milujúcu láskavosť odo mňa.+

Poznámky pod čiarou