Žalm 6:1–10

Vedúcemu na strunové nástroje v nižšej oktáve.+ Dávidov nápev. 6  Ó, Jehova, nekarhaj ma vo svojom hneve+a nenaprávaj ma vo svojom zúrivom hneve.+   Prejav mi priazeň, ó, Jehova, veď chradnem.+Uzdrav ma,+ Jehova, veď moje kosti sú znepokojené.   Áno, moja vlastná duša sa veľmi znepokojila;+a ty, ó, Jehova – ako dlho?+   Vráť sa,+ ó, Jehova, vysloboď moju dušu,+zachráň ma pre svoju milujúcu láskavosť.+   Veď v smrti niet o tebe zmienky;+kto ťa bude chváliť v šeole?+   Unavil som sa svojím vzdychaním;+celú noc kropím svoje ležadlo,+slzami zalievam vlastnú pohovku.+   Súžením mi zoslablo oko,+zostarlo kvôli všetkým, ktorí mi prejavujú nepriateľstvo.+   Preč odo mňa, vy všetci, ktorí konáte to, čo škodí!+Veď Jehova istotne počuje hlas môjho plaču,+   Jehova skutočne počuje moju žiadosť o priazeň;+sám Jehova prijme moju modlitbu.+ 10  Všetci moji nepriatelia budú veľmi zahanbení+ a znepokojení;obrátia sa späť, vzápätí budú zahanbení.+

Poznámky pod čiarou