Žalm 50:1–23

Asafov+ nápev. 50  Ten Božský+, Boh, Jehova,+ prehovoril+a volá zem+od východu slnka až po jeho západ.+   Zo Siona, dokonalosti krásy,+ zažiaril sám Boh.+   Náš Boh príde a nemôže mlčať.+Pred ním pohlcuje oheň+a okolo neho nastalo nadmieru búrlivé počasie.+   Volá k nebesiam hore a k zemi,+aby vykonal rozsudok na svojom ľude:+   „Zhromaždite ku mne mojich verne oddaných,+tých, ktorí uzatvárajú moju zmluvu nad obeťou.“+   A nebesia rozprávajú o jeho spravodlivosti,+lebo sám Boh je Sudca.+ Sélah.   „Počúvaj, ľud môj, a ja budem hovoriť,+Izrael, a ja budem svedčiť proti tebe.+Ja som Boh, tvoj Boh.+   Nekarhám ťa pre tvoje obete+ani [pre] tvoje zápalné obete, [ktoré sú] stále predo mnou.+   Ja nezoberiem z tvojho domu býka,+z tvojich ohrád capy. 10  Mne patrí každý divý živočích v lese,+zvieratá na tisícoch vrchov.+ 11  Dobre poznám každého okrídleného tvora hôr,+a húfy živočíchov zo šíreho poľa sú pri mne.+ 12  Keby som mal hlad, nehovoril by som to tebe;veď mne patrí úrodná zem+ i jej plnosť.+ 13  A či budem jesť mäso silných [býkov]+a či budem piť krv capov?+ 14  Predkladaj vďakyvzdania ako svoju obeť Bohu+a plň Najvyššiemu svoje slávnostné sľuby;+ 15  a zavolaj ma v deň tiesne.+Vyslobodím ťa, a ty ma budeš oslavovať+.“ 16  Ale zlému bude musieť Boh povedať:+„Aké máš právo vypočítavať moje predpisy+a nosiť moju zmluvu vo svojich ústach?+ 17  Veď ty – ty si nenávidel ukázňovanie+a moje slová hádžeš za seba.+ 18  Kedykoľvek si videl zlodeja, páčil sa ti;+a mal si účasť s cudzoložníkmi.+ 19  Svojim ústam si dával voľnosť k [tomu], čo je zlé,+a svoj jazyk nechávaš lipnúť na podvode.+ 20  Sedíš [a] hovoríš proti vlastnému bratovi,+na syna svojej matky prezrádzaš chybu.+ 21  Tie veci si robil a ja som mlčal.+Predstavoval si si, že sa ti istotne pripodobním.+Pokarhám ťa+ a ja dám veci do poriadku pred tvojimi očami.+ 22  Porozumejte tomu, prosím, vy, čo zabúdate na Boha,+aby som [vás] neroztrhal na kusy a nebolo by osloboditeľa.+ 23  Ten, kto ako svoju obeť predkladá vďakyvzdanie, ten ma oslavuje;+a tomu, kto sa drží ustanovenej cesty,ja dám vidieť záchranu od Boha.“+

Poznámky pod čiarou