Žalm 5:1–12

Vedúcemu na nechilót. Dávidov nápev. 5  Nakloň ucho k mojim výrokom,+ ó, Jehova,porozumej môjmu vzdychaniu.   Venuj pozornosť hlasu môjho volania o pomoc,+ó, môj Kráľ+ a môj Bože, lebo sa modlím k tebe.+   Ó, Jehova, ráno počuješ môj hlas;+ráno sa na teba obrátim a budem striehnuť.+   Veď ty nie si Boh, ktorý má potešenie zo zla;+nikto zlý nesmie bývať pri tebe ani na chvíľu.+   Žiadni vystatovači sa ti nesmú postaviť pred oči.+Ty nenávidíš všetkých, ktorí konajú to, čo škodí;+   zničíš tých, ktorí hovoria lož.+K mužovi krviprelievania+ a podvodu+ má Jehova odpor.   Ja, ja prídem v hojnosti tvojej milujúcej láskavosti+do tvojho domu,+budem sa skláňať smerom k tvojmu svätému chrámu v bázni pred tebou.+   Ó, Jehova, veď ma vo svojej spravodlivosti+ pre mojich nepriateľov;+uhlaď predo mnou svoju cestu,+   veď v ich ústach niet nič dôveryhodné;+ich vnútro je naozaj odpornosť.+Ich hrdlo je otvorené pohrebisko;+používajú hladký jazyk.+ 10  Boh ich istotne bude považovať za vinných;+padnú pre svoje vlastné rady.+Nech sú rozohnaní v množstve svojich priestupkov,+lebo sa vzbúrili proti tebe.+ 11  Ale všetci tí, ktorí sa k tebe utiekajú, budú sa radovať;+na neurčitý čas budú radostne volať.+A ty k nim zahradíš prístupa tí, ktorí milujú tvoje meno, budú v tebe jasať.+ 12  Lebo ty sám požehnáš každého spravodlivého,+ ó, Jehova;obklopíš ich schválením+ ako veľkým štítom+.

Poznámky pod čiarou