Žalm 30:1–12

Nápev. Pieseň zasvätenia domu.+ Dávidov. 30  Budem ťa vyvyšovať, ó, Jehova, lebo si ma vytiahol hore+a nedal si mojim nepriateľom, aby nado mnou plesali.+   Ó, Jehova, môj Bože, volal som k tebe o pomoc, a ty si ma uzdravoval.+   Ó, Jehova, vyviedol si moju dušu zo samotného šeolu;+zachoval si ma nažive, aby som nezostúpil do jamy.+   Hrajte Jehovovi, jeho verne oddaní,+vzdávajte vďaky jeho svätému pamätnému [menu],+   lebo byť pod jeho hnevom je [iba] na okamžik,+byť pod jeho dobrou vôľou je na celý život.+Večer sa azda ubytuje plač,+ ale ráno je tu radostné volanie.+   Ja, ja som povedal vo svojej pohode:+„Nikdy nebudem privedený k potácaniu.“+   Jehova, vo svojej dobrej vôli si spôsobil, aby môj vrch stál v sile.+Skryl si svoju tvár, prepadol som znepokojeniu.+   K tebe, Jehova, som stále volal;+a k Jehovovi som stále vznášal úpenlivú prosbu o priazeň.+   Aký úžitok je z mojej krvi, keď zostúpim do jamy?+Bude ti chválorečiť prach?+ Bude rozprávať o tvojej pravosti?+ 10  Počuj, ó, Jehova, a prejav mi priazeň.+Ó, Jehova, preukáž sa ako môj pomocník.+ 11  Zmenil si moje smútenie na tanec,+uvoľnil si moju vrecovinu a opasuješ ma plesaním,+ 12  aby ti [moja] sláva hrala melódiu a nemlčala.+Ó, Jehova, môj Bože, ja ti budem chválorečiť na neurčitý čas.+

Poznámky pod čiarou