Žalm 27:1–14

Dávidov. 27  Jehova je moje svetlo+ a moja záchrana.+Koho sa budem báť?+Jehova je pevnosť môjho života.+Koho sa budem desiť?+   Keď sa ku mne blížili zločinci, aby zožrali moje telo,+tí, čo boli osobne mojimi protivníkmi a mojimi nepriateľmi,+sami sa potkýnali a padli.+   I keby tábor proti mne postavil stan,+moje srdce sa nebude báť.+I keby proti mne povstala vojna,+i tak budem mať dôveru.+   O jednu vec som prosil Jehovu+ –tú budem hľadať,+aby som býval v Jehovovom dome po všetky dni svojho života,+aby som hľadel na Jehovovu príjemnosť+a s ocenením sa pozeral na jeho chrám.+   Skryje ma totiž vo svojej skrýši v deň nešťastia,+schová ma na tajnom mieste svojho stanu,+umiestni ma vysoko na skalu.+   A teraz bude moja hlava vysoko nad nepriateľmi okolo mňa;+a ja budem obetovať pri jeho stane obete radostného kriku;+ja budem spievať a hrať piesne Jehovovi.+   Počuj ma, ó, Jehova, keď volám svojím hlasom,+a prejav mi svoju priazeň a odpovedz mi.+   Moje srdce o tebe povedalo: „Snažte sa nájsť moju tvár.“+Tvoju tvár, ó, Jehova, sa vynasnažím nájsť.+   Neskrývaj predo mnou svoju tvár.+Neodháňaj v hneve svojho sluhu.+Staneš sa mi pomocou.+Nezriekaj sa ma a neopúšťaj ma, môj Bože záchrany.+ 10  I keby ma opustil vlastný otec a vlastná matka,+i tak by sa ma ujal sám Jehova.+ 11  Poučuj ma, ó, Jehova, o svojej ceste+a veď ma chodníkom priamosti kvôli mojim nepriateľom. 12  Nevydávaj ma duši mojich protivníkov,+lebo proti mne povstali falošní svedkovia+a ten, ktorý šíri násilie.+ 13  Keby som nebol mal vieru, že uvidím Jehovovu dobrotu v zemi živých –!+ 14  Dúfaj v Jehovu;+ buď odvážny a nech je tvoje srdce silné,+áno, dúfaj v Jehovu.+

Poznámky pod čiarou