Žalm 145:1–21

Dávidova chvála. א [Alef] 145  Ja ťa budem vyvyšovať, ó, môj Bože, Kráľu,+a budem žehnať tvoje meno na neurčitý čas, áno navždy.+ ב [Bet]   Celý deň ťa budem žehnať+a budem chváliť tvoje meno na neurčitý čas, áno navždy.+ ג [Gimel]   Jehova je veľký a veľmi chválený+a jeho veľkosť je nevyskúmateľná.+ ד [Dalet]   Pokolenie za pokolením bude chváliť tvoje diela+a bude rozprávať o tvojich mocných skutkoch.+ ה [He]   Slávnou nádherou tvojej dôstojnosti+a vecami tvojich obdivuhodných diel sa budem zaoberať.+ ו [Vav]   A budú rozprávať o sile tvojich bázeň vzbudzujúcich vecí;+tvoju veľkosť budem oznamovať.+ ז [Zajin]   Pri zmienke o hojnosti tvojej dobroty budú prekypovať+a [pre] tvoju spravodlivosť budú radostne volať.+ ח [Chet]   Jehova je milostivý a milosrdný,+pomalý do hnevu a veľký v milujúcej láskavosti.+ ט [Tet]   Jehova je dobrý ku všetkým+a jeho milosrdenstvá sú nad všetkými jeho dielami.+ י [Jod] 10  Všetky tvoje diela ťa budú chváliť, ó, Jehova,+a tvoji verne oddaní ťa budú žehnať.+ כ [Kaf] 11  O sláve tvojho kraľovania budú hovoriť+a o tvojej moci budú rozprávať,+ ל [Lamed] 12  aby oznámili ľudským synom jeho mocné skutky+a slávu nádhery jeho kraľovania.+ מ [Mem] 13  Tvoje kraľovanie je kraľovanie na všetky neurčité časy+a tvoje panstvo je pre všetky po sebe idúce pokolenia.+ ס [Samech] 14  Jehova dáva oporu všetkým, ktorí padajú,+a dvíha všetkých, ktorí sú zohnutí.+ ע [Ajin] 15  K tebe hľadia s nádejou oči všetkých+a ty im dávaš ich potravu v [pravý] čas.+ פ [Pe] 16  Otváraš svoju ruku+a uspokojuješ túžbu všetkého živého.+ צ [Cade] 17  Jehova je spravodlivý na všetkých svojich cestách+a verne oddaný vo všetkých dielach.+ ק [Kof] 18  Jehova je blízko tých, ktorí ho vzývajú,+všetkých tých, ktorí ho vzývajú v pravosti.+ ר [Reš] 19  Túžbu tých, ktorí sa ho boja, splní+a ich volanie o pomoc vypočuje a zachráni ich.+ ש [Šin] 20  Jehova chráni všetkých, ktorí ho milujú;+ale všetkých zlých vyhladí.+ ת [Tav] 21  Moje ústa budú hovoriť Jehovovu chválu;+a nech každé telo žehná jeho sväté meno na neurčitý čas, áno navždy.+

Poznámky pod čiarou