Žalm 137:1–9

137  Pri babylonských+ riekach – tam sme sedeli.+Aj sme plakali, keď sme spomínali na Sion.+   Na topole+ uprostred nehosme zavesili svoje harfy.+   Lebo tam nás tí, ktorí nás držali v zajatí, žiadali o slová piesne,+a tí, ktorí sa nám posmievali – o plesanie:+„Zaspievajte nám jednu zo sionských piesní.“+   Ako môžeme spievať Jehovovu pieseň+v cudzej zemi?+   Keby som mal zabudnúť na teba, Jeruzalem,+nech je zábudlivá moja pravica.   Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,+keby som na teba nepamätal,+keby som nepovýšil Jeruzalemnad svoj hlavný dôvod na plesanie.+   Pamätaj,+ ó, Jehova, ohľadom synov Edoma+ na deň Jeruzalema,+ako hovorili: „Obnaž [ho]! Obnaž [ho] až do základu v ňom!“+   Babylonská dcéra, ktorá máš byť vyplienená,+šťastný bude ten, kto ti odplatí+tvojím vlastným zaobchádzaním, ktorým si zaobchádzala s nami.+   Šťastný bude ten, kto schytí a roztrieskatvoje deti o skalný útes.+

Poznámky pod čiarou