Žalm 128:1–6

Pieseň výstupov. 128  Šťastný je každý, kto sa bojí Jehovu,+kto chodí po jeho cestách.+   Lebo budeš jesť lopotu vlastných rúk.+Budeš šťastný a bude sa ti dobre dariť.+   Tvoja manželka bude ako plodonosný vinič+v najvnútornejších častiach tvojho domu.Tvoji synovia budú ako odnože olivovníkov+ okolo tvojho stola.   Hľa, tak bude požehnaný ten telesne schopný muž,+ktorý sa bojí Jehovu.+   Jehova ťa požehná zo Siona.+Tak uvidíš dobro Jeruzalema po všetky dni svojho života+   a uvidíš synov svojich synov.+Kiež je nad Izraelom pokoj.+

Poznámky pod čiarou