Žalm 119:1–176

א [Alef] 119  Šťastní sú bezúhonní na [svojej] ceste,+tí, ktorí chodia v Jehovovom zákone.+   Šťastní sú tí, ktorí zachovávajú jeho pripomienky;+hľadajú ho stále celým srdcom.+   Ani nekonajú nijakú nespravodlivosť.+Chodia po jeho cestách.+   Sám si dal prikazujúc nariadenia,+aby sa pozorne dodržiavali.+   Ó, kiež by boli moje cesty pevne založené+pri dodržiavaní tvojich predpisov!+   Vtedy by som nebol zahanbený,+keď budem hľadieť na všetky tvoje prikázania.+   Budem ťa chváliť v priamosti srdca,+keď sa budem učiť tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutia.+   Stále dodržiavam tvoje predpisy.+Ó, neopúšťaj ma celkom.+ ב [Bet]   Ako očistí mladý muž+ svoj chodník?Tým, že zostáva na stráži podľa tvojho slova.+  10  Hľadal som ťa celým srdcom.+Nespôsob, aby som zablúdil od tvojich prikázaní.+  11  V srdci som uchoval ako poklad tvoju reč,+aby som nezhrešil proti tebe.+  12  Si požehnaný, ó, Jehova.Vyučuj ma svoje predpisy.+  13  Svojimi rtami som oznamovalvšetky sudcovské rozhodnutia tvojich úst.+  14  Jasal som na ceste tvojich pripomienok,+podobne ako nad všetkými inými hodnotnými vecami.+  15  Ja sa budem zaoberať tvojimi nariadeniami+a ja budem hľadieť na tvoje chodníky.+  16  Prejavím záľubu v tvojich ustanoveniach.+Nezabudnem na tvoje slovo.+ ג [Gimel]  17  Počínaj si primerane voči svojmu sluhovi, aby som žil+a aby som dodržiaval tvoje slovo.+  18  Odkry mi oči,+ aby som hľadelna obdivuhodné veci z tvojho zákona.+  19  Som iba cudzí usadlík v krajine.+Neskrývaj predo mnou svoje prikázania.+  20  Moju dušu po celý čas gniavi túžba+po tvojich sudcovských rozhodnutiach.+  21  Pokáral si prekliatych odvážlivcov,+ktorí blúdia od tvojich prikázaní.+  22  Odvaľ zo mňa pohanu a opovrhnutie,+veď som zachovával tvoje pripomienky.+  23  I kniežatá zasadli; hovorili jeden s druhým proti mne.+Tvoj sluha sa zaoberá tvojimi predpismi.+  24  Mám rád aj tvoje pripomienky+ako mužov mojej rady.+ ד [Dalet]  25  Moja duša prilipla až k prachu.+Zachovaj ma nažive podľa svojho slova.+  26  Oznámil som svoje cesty, aby si mi odpovedal.+Vyučuj ma svoje predpisy.+  27  Daj mi porozumieť ceste svojich nariadení,+aby som sa zaoberal tvojimi obdivuhodnými dielami.+  28  Moja duša nespala pre zármutok.+Pozdvihni ma podľa svojho slova.+  29  Odstráň odo mňa i falošnú cestu+a prejav mi priazeň svojím zákonom.+  30  Zvolil som si cestu vernosti.+Tvoje sudcovské rozhodnutia som považoval za primerané.+  31  Lipol som na tvojich pripomienkach.+Ó, Jehova, nezahanbuj ma.+  32  Pobežím cestou tvojich prikázaní,+lebo dávaš môjmu srdcu priestor.+ ה [He]  33  Pouč ma, ó, Jehova, o ceste svojich predpisov,+aby som ju zachovával až do konca.+  34  Daj mi porozumieť, aby som zachovával tvoj zákon+a aby som ho dodržiaval celým srdcom.+  35  Spôsob, aby som kráčal po chodníku tvojich prikázaní,+lebo v ňom som našiel potešenie.+  36  Nakloň moje srdce k svojim pripomienkam,+a nie k zisku.+  37  Daj prejsť mojim očiam pomimo, aby nevideli to, čo je bezcenné;+zachovaj ma nažive na svojej ceste.+  38  Povedz svojmu sluhovi svoj výrok,+ktorý [smeruje] k bázni pred tebou.+  39  Nechaj pominúť moju pohanu, ktorá ma desila,+lebo tvoje sudcovské rozhodnutia sú dobré.+  40  Hľa, túžil som po tvojich nariadeniach.+Zachovaj ma nažive vo svojej spravodlivosti.+ ו [Vav]  41  A kiež ku mne prídu [prejavy] tvojej milujúcej láskavosti, ó, Jehova,+tvoja záchrana podľa tvojho výroku,+  42  aby som odpovedal tomu, kto ma haní slovom,+lebo som dôveroval tvojmu slovu.+  43  A neodnímaj z mojich úst celkom slovo pravdy,+veď som čakal na tvoje sudcovské rozhodnutie.+  44  A ja budem stále dodržiavať tvoj zákon,+na neurčitý čas, áno navždy.+  45  A ja sa budem prechádzať po priestrannom mieste,+lebo veď som hľadal tvoje nariadenia.+  46  A ja budem aj hovoriť o tvojich pripomienkach pred kráľmi+a nebudem zahanbený.+  47  A budem mať záľubu v tvojich prikázaniach,+ktoré som si zamiloval.+  48  A zodvihnem svoje dlane k tvojim prikázaniam, ktoré som si zamiloval,+a ja sa budem zaoberať tvojimi predpismi.+ ז [Zajin]  49  Pamätaj na slovo svojmu sluhovi,+na ktoré si ma nechal čakať.+  50  To je moja útecha v mojom trápení,+lebo tvoj výrok ma zachoval nažive.+  51  Opovážlivci sa mi vysmiali až do krajnosti.+Neodchýlil som sa od tvojho zákona.+  52  Pamätám na tvoje sudcovské rozhodnutia od neurčitého času, ó, Jehova,+a nachádzam si útechu.+  53  Zmocnil sa ma zúrivý hnev pre zlých,+ktorí opúšťajú tvoj zákon.+  54  Tvoje predpisy sa mi stali melódiami+v dome, kde bývam ako cudzí usadlík.+  55  V noci som si spomínal na tvoje meno, ó, Jehova,+aby som dodržiaval tvoj zákon.+  56  I to sa stalo mojím,lebo som zachovával tvoje nariadenia.+ ח [Chet]  57  Jehova je môj podiel;+sľúbil som dodržiavať tvoje slová.+  58  Obmäkčoval som tvoju tvár celým [svojím] srdcom.+Prejav mi priazeň podľa tvojho výroku.+  59  Uvažoval som o svojich cestách,+aby som obrátil nohy k tvojim pripomienkam.+  60  Ponáhľal som sa a neotáľal+dodržiavať tvoje prikázania.+  61  Obklopili ma povrazy zlých.+Tvoj zákon som nezabudol.+  62  O polnoci vstávam, aby som ti vzdával vďaky+za tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutia.+  63  Som spoločníkom všetkých, ktorí sa ťa naozaj boja,+a tých, ktorí dodržiavajú tvoje nariadenia.+  64  Tvoja milujúca láskavosť, ó, Jehova, naplnila zem.+Vyučuj ma svoje predpisy.+ ט [Tet]  65  Lebo naozaj si sa dobre správal voči svojmu sluhovi,+ó, Jehova, podľa svojho slova.+  66  Vyučuj ma dobrote,+ rozumnosti+ a poznaniu,+lebo prejavujem vieru v tvoje prikázania.+  67  Hrešil som omylom, kým som neupadol do trápenia,+ale teraz dodržiavam tvoj výrok.+  68  Si dobrý a konáš dobro.+Vyučuj ma svoje predpisy.+  69  Opovážlivci ma pošpinili falošnosťou.+Ja, ja budem celým srdcom zachovávať tvoje nariadenia.+  70  Ich srdce sa stalo necitlivým ako tuk.+Ale ja mám rád tvoj zákon.+  71  Je pre mňa dobré, že som bol utrápený,+aby som sa naučil tvoje predpisy.+  72  Zákon+ tvojich úst je pre mňa dobrý,+[a to] viac ako tisíce kúskov zlata a striebra.+ י [Jod]  73  Tvoje ruky ma urobili a dôkladne upevnili.+Daj mi porozumieť, aby som sa naučil tvoje prikázania.+  74  Práve tí, ktorí sa ťa boja, ma vidia a radujú sa,+lebo som čakal na tvoje slovo.+  75  Dobre viem, ó, Jehova, že tvoje sudcovské rozhodnutia sú spravodlivosť+a že si ma trápil s vernosťou.+  76  Kiež, prosím, slúži tvoja milujúca láskavosť, aby ma utešila,+podľa tvojho výroku tvojmu sluhovi.+  77  Nech prídu ku mne tvoje [prejavy] milosrdenstva, aby som si zachoval život;+veď mám rád tvoj zákon.+  78  Nech sa zahanbia opovážlivci, lebo ma zvádzali z cesty bez príčiny.+Ale ja, ja sa zaoberám tvojimi nariadeniami.+  79  Nech sa tí, ktorí sa ťa boja, obrátia ku mne;+aj tí, ktorí poznajú tvoje pripomienky.+  80  Nech moje srdce dokáže, že je bezchybné v tvojich predpisoch,+aby som nebol zahanbený.+ כ [Kaf]  81  Moja duša dychtí po tvojej záchrane;+na tvoje slovo čakám.+  82  Moje oči dychtia po tvojom výroku,+pokiaľ hovorím: „Kedy ma utešíš?“+  83  Lebo som sa stal podobný kožici+ v dyme.Tvoje predpisy som nezabudol.+  84  Koľko je dní tvojho sluhu?+Kedy vykonáš súd na tých, ktorí ma prenasledujú?+  85  Opovážlivci vyhĺbili jamy, aby ma dostali,+tí, ktorí nie sú v súlade s tvojím zákonom.+  86  Všetky tvoje prikázania sú samá vernosť.+Prenasledovali ma bez príčiny. Ó, pomôž mi.+  87  Za chvíľku by ma boli vyhladili zo zeme;+ja som však neopustil tvoje nariadenia.+  88  Podľa svojej milujúcej láskavosti ma zachovaj nažive,+aby som dodržiaval pripomienku tvojich úst.+ ל [Lamed]  89  Na neurčitý čas, ó, Jehova,+je postavené tvoje slovo v nebesiach.+  90  Tvoja vernosť je z pokolenia na pokolenie.+Dôkladne si upevnil zem, aby stála.+  91  Podľa tvojich sudcovských rozhodnutí stoja [až] dodnes,+lebo všetky sú tvojimi sluhami.+  92  Keby tvoj zákon nebol to, čo mám rád,+bol by som zahynul vo svojom trápení.+  93  Na neurčitý čas nezabudnem na tvoje nariadenia,+lebo nimi si ma zachoval nažive.+  94  Som tvoj. Zachráň ma,+lebo som hľadal tvoje vlastné nariadenia.+  95  Na mňa čakali zlí, aby ma zničili.+Stále prejavujem pozornosť tvojim pripomienkam.+  96  Videl som koniec všetkej dokonalosti.+Tvoje prikázanie je veľmi rozsiahle. מ [Mem]  97  Ako ja milujem tvoj zákon!+Celý deň sa ním zaoberám.+  98  Tvoje prikázanie ma robí múdrejším, ako [sú] moji nepriatelia,+lebo je moje na neurčitý čas.+  99  Nadobudol som väčšie pochopenie ako všetci moji učitelia,+lebo sa zaoberám tvojimi pripomienkami.+ 100  Správam sa s väčším porozumením ako starší muži,+lebo som zachovával tvoje nariadenia.+ 101  Zdŕžal som svoje nohy pred každým zlým chodníkom,+aby som dodržiaval tvoje slovo.+ 102  Neodbočil som od tvojich sudcovských rozhodnutí,+lebo si ma sám poúčal.+ 103  Aké hladké sú tvoje reči môjmu podnebiu,viac ako med mojim ústam!+ 104  Vďaka tvojim nariadeniam sa správam s porozumením.+Preto nenávidím každý falošný chodník.+ נ [Nun] 105  Tvoje slovo je lampou mojej nohe+a svetlom môjmu chodníku.+ 106  Urobil som prísažné vyhlásenie a vykonám to,+že budem dodržiavať tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutia.+ 107  Bol som veľmi strápený.+Ó, Jehova, zachovaj ma nažive podľa svojho slova.+ 108  Nájdi, prosím, zaľúbenie v dobrovoľných obetiach mojich úst, ó, Jehova,+a vyučuj ma svoje sudcovské rozhodnutia.+ 109  Moja duša je stále v mojej dlani,+ale tvoj zákon som nezabudol.+ 110  Zlí mi nastavili pascu,+ale ja som nezblúdil od tvojich nariadení.+ 111  Tvoje pripomienky som si vzal do vlastníctva na neurčitý čas,+lebo sú jasaním môjho srdca.+ 112  Naklonil som svoje srdce k tvojim ustanoveniam+na neurčitý čas, až do konca.+ ס [Samech] 113  Tých polovičatého srdca som nenávidel,+ale tvoj zákon som miloval.+ 114  Si miestom môjho úkrytu a mojím štítom.+Čakal som na tvoje slovo.+ 115  Preč odo mňa, zločinci,+nech zachovávam prikázania svojho Boha.+ 116  Podopri ma podľa svojho výroku, aby som zostal živý,+a nezahanbuj ma pre moju nádej.+ 117  Podporuj ma, aby som bol zachránený,+a ja budem stále uprene hľadieť na tvoje predpisy.+ 118  Odvrhol si všetkých, ktorí blúdia od tvojich predpisov;+lebo ich úskočnosť je faloš.+ 119  Spôsobil si, že všetci zlí zeme prestali [jestvovať] ako penová troska.+Preto som miloval tvoje pripomienky.+ 120  Zo strachu pred tebou som pocítil v tele striasanie+a kvôli tvojim sudcovským rozhodnutiam som sa bál.+ ע [Ajin] 121  Uplatňoval som súd a spravodlivosť.+Neponechávaj ma tým, ktorí ma klamú.+ 122  Buď ako záruka za svojho sluhu kvôli tomu, čo je dobré.+Kiež ma neklamú opovážlivci.+ 123  Moje oči dychtia po tvojej záchranea po tvojej spravodlivej reči.+ 124  Počínaj si podľa svojej milujúcej láskavosti voči svojmu sluhovi+a vyučuj ma svoje predpisy.+ 125  Som tvoj sluha.+ Daj mi porozumenie,+aby som poznal tvoje pripomienky.+ 126  Je čas, aby Jehova konal.+Porušili tvoj zákon.+ 127  Preto som si zamiloval tvoje prikázania+viac ako zlato, áno, prečistené zlato.+ 128  Preto som považoval všetky nariadenia týkajúce sa všetkého za správne,+každý falošný chodník som nenávidel.+ פ [Pe] 129  Tvoje pripomienky sú obdivuhodné.+Preto ich moja duša zachovávala.+ 130  Práve odhalenie tvojich slov dáva svetlo+a pôsobí, že neskúsení rozumejú.+ 131  Otvoril som doširoka ústa, aby som lapal po dychu,+lebo som túžil po tvojich prikázaniach.+ 132  Obráť sa ku mne a prejav mi priazeň+podľa [svojho] sudcovského rozhodnutia voči tým, ktorí milujú tvoje meno.+ 133  Dôkladne upevni moje kroky vo svojej reči+a nech nado mnou nepanuje nič, čo škodí.+ 134  Vykúp ma od kohokoľvek, kto klame ľudstvo,+a ja budem dodržiavať tvoje nariadenia.+ 135  Daj, aby tvoja tvár zažiarila na tvojho sluhu,+a vyučuj ma svoje predpisy.+ 136  Prúdy vôd mi stekali z očí+nad tým, že nedodržiavali tvoj zákon.+ צ [Cade] 137  Si spravodlivý, ó, Jehova,+a tvoje sudcovské rozhodnutia sú priame.+ 138  Svoje pripomienky+ si prikázal v spravodlivostia v najvyššej vernosti.+ 139  Moje nadšenie ma priviedlo ku koncu,+lebo moji protivníci zabudli na tvoje slová.+ 140  Tvoja reč je veľmi prečistená+a tvoj sluha ju miluje.+ 141  Som bezvýznamný a opovrhnutiahodný.+Na tvoje nariadenia som nezabudol.+ 142  Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť na neurčitý čas+a tvoj zákon je pravda.+ 143  Tieseň a ťažkosti si ma našli.+Mal som rád tvoje prikázania.+ 144  Spravodlivosť tvojich pripomienok je na neurčitý čas.+Daj mi porozumieť, aby som zostal živý.+ ק [Kof] 145  Volal som celým [svojím] srdcom.+ Odpovedz mi, ó, Jehova.+Ja budem zachovávať tvoje predpisy.+ 146  Vzýval som ťa, zachráň ma!+A ja budem dodržiavať tvoje pripomienky.+ 147  Vstal som zavčasu za ranného šera,+ aby som volal o pomoc.+Čakal som na tvoje slová.+ 148  Moje oči predbehli nočné hliadky,+[aby som] sa zaoberal tvojou rečou.+ 149  Vypočuj môj hlas podľa svojej milujúcej láskavosti.+Ó, Jehova, zachovaj ma nažive podľa svojho sudcovského rozhodnutia.+ 150  Tí, ktorí sa usilujú o voľné správanie+, sa priblížili;vzdialili sa ďaleko od tvojho zákona.+ 151  Si blízko, ó, Jehova,+a všetky tvoje prikázania sú pravda.+ 152  Dávno som poznal niektoré tvoje pripomienky,+lebo si ich založil na neurčitý čas.+ ר [Reš] 153  Pozri na moje trápenie a vysloboď ma,+lebo som nezabudol na tvoj zákon.+ 154  Veď môj právny prípad a priveď ma späť;+zachovaj ma nažive v súlade so svojím výrokom.+ 155  Záchrana je ďaleko od zlých,+lebo nevyhľadávali tvoje predpisy.+ 156  Mnohé sú tvoje milosrdenstvá, ó, Jehova.+Podľa svojich sudcovských rozhodnutí ma zachovaj nažive.+ 157  Mojich prenasledovateľov a mojich protivníkov je mnoho.+Neodchýlil som sa od tvojich pripomienok.+ 158  Videl som tých, ktorí sú zradní v konaní,+a ja cítim hnus, lebo nedodržiavali tvoj výrok.+ 159  Hľa, miloval som tvoje nariadenia.+Ó, Jehova, zachovaj ma nažive podľa svojej milujúcej láskavosti.+ 160  Podstata tvojho slova je pravda+a každé tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutie je na neurčitý čas.+ ש [Šin] 161  Kniežatá ma prenasledovali bez príčiny,+ale moje srdce sa desilo tvojich slov.+ 162  Jasám nad tvojou rečou,+ako niekto [jasá], keď nájde mnoho koristi.+ 163  Nenávidel som faloš+ a mám k nej stále odpor.+Zamiloval som si tvoj zákon.+ 164  Sedemkrát za deň som ťa chválil+pre tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutia.+ 165  Hojný pokoj patrí tým, ktorí milujú tvoj zákon;+a nejestvuje pre nich nijaký kameň potknutia.+ 166  Dúfal som v tvoju záchranu, ó, Jehova,+a konal som podľa tvojich prikázaní.+ 167  Moja duša dodržiavala tvoje pripomienky+a nadmieru ich milujem.+ 168  Dodržiavam tvoje nariadenia a tvoje pripomienky,+veď všetky moje cesty sú pred tebou.+ ת [Tav] 169  Kiež príde moje úpenlivé prosebné volanie pred teba, ó, Jehova.+Daj mi porozumenie podľa svojho slova.+ 170  Kiež moja prosba o priazeň vstúpi pred teba.+Podľa svojho výroku ma osloboď.+ 171  Kiež moje rty prekypujú chválou,+veď ma vyučuješ svoje predpisy.+ 172  Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč,+veď všetky tvoje prikázania sú spravodlivosť.+ 173  Kiež mi tvoja ruka slúži na pomoc,+pretože som si vyvolil tvoje nariadenia.+ 174  Túžim po tvojej záchrane, ó, Jehova,+a mám rád tvoj zákon.+ 175  Kiež moja duša zostane živá a chváli ťa+a kiež mi pomôžu tvoje sudcovské rozhodnutia.+ 176  Blúdil som ako stratená ovca.+ Len hľadaj svojho sluhu.+Lebo som nezabudol na tvoje prikázania.+

Poznámky pod čiarou