Žalm 118:1–29

118  Vzdávajte vďaky Jehovovi, lebo je dobrý;+veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.+   Nech povie Izrael:„Veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.“+   Nech z Áronovho domu povedia:+„Veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.“+   Nech tí, ktorí sa boja Jehovu, povedia:+„Veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.“+   Z tiesní som vzýval Jah;+Jah odpovedal [a postavil] ma na priestranné miesto.+   Jehova je na mojej strane; nebudem sa báť.+Čo mi môže urobiť pozemský človek?+   Jehova je na mojej strane, medzi tými, ktorí mi pomáhajú,+takže sám pohliadnem na tých, ktorí ma nenávidia.+   Je lepšie urobiť svojím útočišťom Jehovu,+ako dôverovať pozemskému človeku.+   Je lepšie urobiť svojím útočišťom Jehovu,+ako dôverovať urodzeným.+ 10  Obklopili ma všetky národy.+Odrážal som ich v Jehovovom mene.+ 11  Obklopili ma, áno, [predtým] ma obklopili.+Odrážal som ich v Jehovovom mene. 12  Obklopili ma ako včely;+boli uhasené ako oheň tŕnia.+Odrážal som ich v Jehovovom mene.+ 13  Dorážal si na mňa tvrdo, aby som padol,+ale sám Jehova mi pomohol.+ 14  Jah je mojím úkrytom a [mojou] mocou+a stáva sa mi záchranou.+ 15  Hlas radostného volania a záchrany+je v stanoch+ spravodlivých.+Jehovova pravica ukazuje životnú silu.+ 16  Jehovova pravica [sa] vyvyšuje;+Jehovova pravica ukazuje životnú silu.+ 17  Nezomriem, ale zostanem nažive,+aby som oznamoval diela Jah.+ 18  Jah ma prísne naprával,+ale smrti ma nevydal.+ 19  Otvorte mi brány spravodlivosti.+Vojdem do nich, budem chváliť Jah.+ 20  To je Jehovova brána.+Vojdú do nej spravodliví.+ 21  Budem ťa chváliť, lebo si mi odpovedal+a stal si sa mojou záchranou.+ 22  Kameň, ktorý zavrhli stavitelia,+sa stal hlavou rohu.+ 23  Stalo sa to od Jehovu;+je to podivuhodné v našich očiach.+ 24  To je deň, ktorý urobil Jehova;+my budeme mať radosť a plesať v ňom.+ 25  Ach, Jehova, prosím, zachráň!+Ach, Jehova, prosím, daj úspech!+ 26  Nech je požehnaný Ten, ktorý prichádza v Jehovovom mene;+požehnali sme vás z Jehovovho domu.+ 27  Jehova je Božský+a dáva nám svetlo.+Zviažte sviatočný sprievod+ ratolesťami+až po rohy oltára.+ 28  Ty si môj Božský a ja ti budem chválorečiť,+môj Boh – budem ťa vyvyšovať.+ 29  Vzdávajte vďaky Jehovovi, lebo je dobrý;+veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.+

Poznámky pod čiarou