Kazateľ 7:1–29

7  Meno je lepšie ako dobrý olej+ a deň smrti ako deň narodenia.+  Lepšie je ísť do domu smútku ako do domu hostiny,+ pretože to je koniec všetkého ľudstva; a ten, kto žije, by si to mal vziať k srdcu.  Lepšie je trápenie ako smiech,+ lebo ustarostenou tvárou sa zlepšuje srdce.+  Srdce múdrych je v dome smútku,+ ale srdce hlúpych je v dome radovania.+  Lepšie je počuť káranie od niekoho múdreho,+ ako byť mužom, ktorý počúva pieseň hlupákov.+  Lebo ako zvuk tŕnia pod hrncom, taký je smiech hlupáka;+ a aj to je márnosť.  Lebo samotný útlak môže spôsobiť, že múdry koná pomätene,+ a dar+ môže zničiť srdce.+  Lepšie je zakončenie nejakej veci ako jej začiatok.+ Lepší je ten, kto je trpezlivý, ako ten, kto je povýšenecký v duchu.+  Neunáhľuj sa v svojom duchu, aby si sa urazil,+ pretože urážlivosť spočíva v náručí hlupákov.+ 10  Nehovor: „Prečo sa stalo, že sa predošlé dni ukázali lepšie ako tieto?“,+ lebo nie z múdrosti+ si sa na to pýtal. 11  Múdrosť spolu s dedičstvom je dobrá a výhodná pre tých, ktorí vidia slnko.+ 12  Lebo múdrosť je na ochranu,+ [tak ako] peniaze sú na ochranu,+ ale výhoda poznania je v tom, že múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú.+ 13  Pozri sa na dielo+ [pravého] Boha, lebo kto je schopný narovnať, čo on pokrivil?+ 14  V dobrý deň ukáž, že si v dobrote,+ a v deň nešťastia viď, že [pravý] Boh urobil i ten deň tak ako aj onen+ preto, aby ľudstvo neobjavilo po nich vôbec nič.+ 15  Všetko som videl za svojich márnych dní.+ Je spravodlivý, ktorý hynie vo svojej spravodlivosti,+ a je aj skazený, ktorý trvá dlho vo svojom zle.+ 16  Nestaň sa príliš spravodlivým,+ ani sa neukazuj nadmieru múdrym.+ Prečo by si si mal spôsobiť spustošenie?+ 17  Nebuď príliš skazený,+ ani sa nestaň pochabým.+ Prečo by si mal zomrieť, keď nie je tvoj čas?+ 18  Je lepšie, aby si sa chopil jedného, ale ani od druhého neodťahuj svoju ruku,+ lebo ten, kto sa bojí Boha, unikne tomu všetkému.+ 19  Múdrosť je pre múdreho silnejšia než desať mocných, ktorí boli v meste.+ 20  Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý stále koná dobro a nehreší.+ 21  A neprikladaj svoje srdce ku všetkým slovám, ktoré snáď ľudia hovoria,+ aby si nepočul, ako tvoj sluha zvoláva na teba zlo.+ 22  Lebo tvoje vlastné srdce dobre vie, že aj ty sám si mnohokrát zvolával zlo na iných.+ 23  Všetko toto som skúšal s múdrosťou. Povedal som si: „Stanem sa múdrym.“ Ale bola ďaleko odo mňa.+ 24  Čo nastalo, je ďaleko a nadmieru hlboko. Kto to môže odhaliť?+ 25  Obrátil som sa, i moje srdce,+ aby som poznal, skúmal a hľadal múdrosť+ a príčinu vecí+ a aby som poznal skazenosť hlúposti a pochabosť šialenstva;+ 26  a zisťoval som: trpkejšiu ako smrť+ [som našiel] ženu, ktorá je sama [ako] siete na lov, a jej srdce je [ako] vlečné siete [a] jej ruky sú putá.+ Človek je dobrý pred [pravým] Bohom ak jej unikne, ale človek hreší, ak je ňou zajatý.+ 27  „Hľa, toto som našiel,“ povedal zhromažďovateľ,+ „keď som [prebral] jedno po druhom, aby som zistil [konečný] súhrn,+ 28  ktorý moja duša neustále hľadala, ale nenašiel som [ho]. Jedného muža z tisíca som našiel,+ ale ženu som medzi tými všetkými nenašiel.+ 29  Hľa, iba toto som našiel, že [pravý] Boh urobil ľudstvo priame,+ ale oni sami si vyhľadali mnohé plány.“+

Poznámky pod čiarou