Jonáš 1:1–17

1  A stalo sa Jehovovo slovo k Jonášovi+, Amittaiho synovi, hovoriac:  „Vstaň a choď do veľkého mesta Ninive+ a hlásaj proti nemu, že ich zlo vystúpilo predo mňa.“+  A Jonáš vstal a dal sa na útek pred Jehovom+ do Taršíša+; a nakoniec zišiel do Joppy+ a našiel loď, ktorá išla do Taršíša. Zaplatil teda cestovné a zostúpil do nej, aby s nimi utiekol pred Jehovom do Taršíša.  A sám Jehova vrhol na more veľký vietor+ a na mori nastala veľká búrka+; a lodi hrozilo stroskotanie.  A námorníci sa začali báť a volali o pomoc, každý k svojmu bohu.+ A vrhali do mora predmety, ktoré boli na lodi, aby [ju] od nich odľahčili.+ Ale Jonáš, ten zostúpil do najvnútornejších častí krytého plavidla a ľahol si a tvrdo zaspal.+  Hneď nato sa k nemu priblížil kapitán lode a povedal mu: „Čo je s tebou, spachtoš? Vstaň, volaj k svojmu bohu!+ Možno sa o nás [pravý] Boh postará a nezahynieme.“+  A hovorili si jeden druhému: „Poďte a hoďme lósy,+ aby sme vedeli, kvôli komu máme toto nešťastie.“+ A vrhali lósy, a nakoniec padol lós na Jonáša.+  Povedali mu teda: „Povedz nám, prosíme, kvôli komu máme toto nešťastie?+ Aká je tvoja práca a odkiaľ prichádzaš? Čo je tvoja vlasť a z akého si ľudu?“  Na to im povedal: „Som Hebrej+ a bojím sa+ Jehovu, Boha nebies,+ Toho, ktorý urobil more a súš.“+ 10  A tí muži sa začali veľmi báť a povedali mu: „Čo si to urobil?“+ Lebo muži spoznali, že je na úteku pred Jehovom, pretože im [to] povedal. 11  Nakoniec mu povedali: „Čo ti máme urobiť,+ aby sa nám more upokojilo?“ More sa totiž búrilo stále viac. 12  Povedal im teda: „Zdvihnite ma a vrhnite do mora, a more sa vám upokojí; pretože som si vedomý, že táto veľká búrka [prišla] na vás kvôli mne.“+ 13  Muži sa však pokúšali preniknúť, aby priviedli [loď] späť k súši, ale nemohli, pretože more sa búrilo proti nim stále viac.+ 14  A potom volali k Jehovovi a hovorili:+ „Ach, teraz, ó, Jehova, prosíme, nech nezahynieme pre dušu tohto muža! A neuvádzaj na nás nevinnú krv,+ lebo ty sám, ó, Jehova, si konal podľa toho, čo sa ti zaľúbilo!“+ 15  Potom Jonáša zdvihli a vrhli ho do mora; a more utíchlo vo svojej zúrivosti.+ 16  Na to sa začali muži veľmi báť Jehovu,+ a tak predložili Jehovovi obeť+ a zložili slávnostné sľuby.+ 17  A Jehova dal, aby Jonáša zhltla veľká ryba,+ takže sa Jonáš na tri dni a tri noci ocitol vo vnútri ryby.+

Poznámky pod čiarou